VÍTÁ VÁS MĚSTO AUTOMOBILŮ – Mladá Boleslav

Mladá Boleslav, kolébka světoznámých škodovek, metropole českého automobilového průmyslu, město cenných památek a vzorové moderní výstavby.

Historické počátky se datují patrně do druhé poloviny 10. století, kdy byl na ostrohu nad soutokem Jizery a Klenice založen hrad. Základy města vznikly pak přenesením osady, původně založené v podhradí na návrší za hradem v roce 1334.

V roce 1421 bylo město dobyto husity a zúčastnilo se pak bojů na straně podobojí. V 16. století dochází k hospodářskému a kulturnímu rozkvětu města, které se stává i střediskem Jednoty bratrské. V roce 1595 bylo město vykoupeno z poddanství a v roce 1600 se stalo královským městem. Úpadek města nastává v období třicetileté války v letech 1618 až 1648. Město bylo několikrát vypáleno a hrad pobořen. Přichází rok 1751 a Mladá Boleslav se stává jedním z 16 krajských měst českého království. Zrušením nevolnictví v roce 1781 byl pak vytvořen důležitý předpoklad pro pozdější rozvoj průmyslu, zprvu zastoupený Kartounkou. V roce 1784 byly položeny základy školství ve městě přemístěním piaristického gymnázia z Kosmonos. K rozvoji města přispělo dále vybudování silnice Praha – Turnov v roce 1825 a železnice 1865. Železniční spojení s Nymburkem následovalo v roce 1870 a posledním propojenm mezi Mělníkem a Starou Pakou v roce 1905.

Mezníkem v hospodářském vývoji města byl rok 1895, kdy společníci Laurin a Klement založili dílnu na výrobu jízdních kol a motocyklů, z nichž se postupem doby vyvinula největší továrna na automobily tehdejšího Rakousko-Uherska a po roce 1918 i Československa.

Uplynulé období a mnohé zkušenosti z doby první republiky otevřely cestu k poválečnému růstu továrny a města. Po více jak 115 letech existence výroby dopravních prostředků v Mladé Boleslavi je nutno říct, že značka Škoda je město a město je Škoda.

 

 Předseda OR KČP Mladá Boleslav
František Kovář

Mladá Boleslav - aktuality

X. NÁRODNÍ SNĚM KČP S ODSTUPEN ČASU

10.07.2018 14:24
Poslední červnovou sobotu a první červencovou neděli 2018 se konal ve Žďáru nad Sázavou X. Národní sněm Klubu českého pohraničí. Přestože nejdůležitější jednací částí sněmu byla jistě volba nové Národní rady, obsahoval program sněmu, ve dvoudenním jednání, mnohé další zajímavé jednací body...

K výročí vzniku Československa, byla vysazena pamětní lípa

25.04.2018 21:19
V pondělí 23. dubna 2018 v rámci projektu "Vysaď pamětní strom - LÍPU REPUBLIKY" k uctění 100letého výročí vzniku ČSR se zúčastnili členové OR KČP slavnostního vysazení pamětní lípy v blízkosti pomníku Mileny Hážové v Mladé Boleslavi na Dubcích. Slavnostní vysazení lípy inicioval LKŽ...

Postřehy z jednání sněmu OR KČP Mladá Boleslav

28.03.2018 20:12
   Přivítáním přítomných zahájil předseda OR KČP př. František Kovář v pondělí 19. března v zasedací místnosti OV KSČM v Mladé Boleslavi jednání okresního sněmu Klubu českého pohraničí. Celkem se ho zúčastnilo 20 delegátů a 6 hostů. Za Středočeskou krajskou radu KČP byl přítomen jednání...

Letošní 15. březen 1939 s odstupem času

23.03.2018 17:20
Minulost, minuta po minutě doléhá k dnešku nejen ve své podstatě, jako soubor dlouhodobých vývojových tendencí a mnoha obecných zákonitostí. Minulost současně poskytuje odpovědi a utváří momenty, které z nás dělají to, kým jsme. Jsme součástí jednoho velkého příběhu, který můžeme bez větších...

Je dobré si připomínat – Anna Kvášová

13.01.2018 21:41
V pátek 12. 1. 2018 jsme se zúčastnili malé vzpomínky u pomníčku v katastru obce Mirošovice na Kutnohorsku v místě, kde byla před 66. lety zákeřně zavražděna komunistka Anna Kvášová. Po přivítání účastníku pietního aktu a položení květin u pomníčku pod prapory KČP, následoval krátký, ale...

Předvánoční posezení Levicového klubu žen a OR KČP v Mladé Boleslavi s delegátem FESTIVALU MLÁDEŽE A STUDENSTVA V SOČI 2017

06.12.2017 12:25
V pondělí 4.12. 2017 uspořádal LKŽ Boženy Holečkové ve spolupráci s OR KČP v Mladé Boleslavi, již tradiční předvánoční posezení ve vánočním cukrovím provoněné zasedací místnosti OV KSČM. Setkání zahájila předsedkyně LKŽ v Mladé Boleslavi Alena Grospičová, která ve svém...

Pietní akt k 73. výročí úmrtí Jana Švermy

12.11.2017 09:08
Pietní akt k 73. výročí úmrtí Jana Švermy Mladá Boleslav - Stalo se tradicí, že se členové Klubu českého pohraničí Mladá Boleslav k výročí tragického úmrtí Jana Švermy každoročně účastní pietního aktu u novogotické rodinné hrobky v Mnichově Hradišti. Letos, kdy si připomínáme 73. výročí...

Byl jsem při tom

25.09.2017 16:35
Zbrojnice v Kouřimi 24. září 2017 - Jen co se zdvihnul ranní opar, začalo být v sobotu 23. září 2017 živo v blízkosti hasičské na okrese Kolín. Společenské setkání přátel a sympatizantů zde pořádala OR KČP se sídlem v Kolíně a to v předvečer 10. výročí založení KČP...

10. výročí založení KČP v Mladé Boleslavi

28.05.2017 07:05
V památný den 9. května, kdy oslavujeme výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou a spojeneckými vojsky v roce 1945, a kdy si připomínáme již 72. výročí této pro nás historické události, svolala Okresní rada klubu českého pohraničí v Mladé Boleslavi slavnostní shromáždění u příležitosti...

Nedáme vám naši zemi, naše dějiny, naše oběti!

28.03.2017 09:54
Ke skandálu umístění na brněnském Cejlu, míchanice posvátných jmen českých vlastenců a objetí se jmény nejhorších nacistických bestií, pravíme jménem pozůstalých po obětech nacismu toto: Budeme tak dlouho organizovat různé akce, petice protesty, stížnosti a případné manifestace před budovou věznice...
1 | 2 >>