VÍTÁ VÁS MĚSTO AUTOMOBILŮ – Mladá Boleslav

Mladá Boleslav, kolébka světoznámých škodovek, metropole českého automobilového průmyslu, město cenných památek a vzorové moderní výstavby.

Historické počátky se datují patrně do druhé poloviny 10. století, kdy byl na ostrohu nad soutokem Jizery a Klenice založen hrad. Základy města vznikly pak přenesením osady, původně založené v podhradí na návrší za hradem v roce 1334.

V roce 1421 bylo město dobyto husity a zúčastnilo se pak bojů na straně podobojí. V 16. století dochází k hospodářskému a kulturnímu rozkvětu města, které se stává i střediskem Jednoty bratrské. V roce 1595 bylo město vykoupeno z poddanství a v roce 1600 se stalo královským městem. Úpadek města nastává v období třicetileté války v letech 1618 až 1648. Město bylo několikrát vypáleno a hrad pobořen. Přichází rok 1751 a Mladá Boleslav se stává jedním z 16 krajských měst českého království. Zrušením nevolnictví v roce 1781 byl pak vytvořen důležitý předpoklad pro pozdější rozvoj průmyslu, zprvu zastoupený Kartounkou. V roce 1784 byly položeny základy školství ve městě přemístěním piaristického gymnázia z Kosmonos. K rozvoji města přispělo dále vybudování silnice Praha – Turnov v roce 1825 a železnice 1865. Železniční spojení s Nymburkem následovalo v roce 1870 a posledním propojenm mezi Mělníkem a Starou Pakou v roce 1905.

Mezníkem v hospodářském vývoji města byl rok 1895, kdy společníci Laurin a Klement založili dílnu na výrobu jízdních kol a motocyklů, z nichž se postupem doby vyvinula největší továrna na automobily tehdejšího Rakousko-Uherska a po roce 1918 i Československa.

Uplynulé období a mnohé zkušenosti z doby první republiky otevřely cestu k poválečnému růstu továrny a města. Po více jak 115 letech existence výroby dopravních prostředků v Mladé Boleslavi je nutno říct, že značka Škoda je město a město je Škoda.

 

 Předseda OR KČP Mladá Boleslav
František Kovář

Mladá Boleslav - aktuality

Postoloprty – slavnostní položení věnců a květin

03.10.2018 20:09
Již tradičně se sešli v sobotu 29. září 2018 starší i mladší členové Klubu českého pohraničí ze Severočeského a Středočeského kraje, aby si připomenuli 80. výročí osudové události podzimu roku 1938. Svého zástupce zde měla i Národní rada KČP. Součástí setkání bylo vystoupení žáků Základní...

Naše pomoc v komunálních volbách

27.09.2018 20:36
Komunální podzimní volby 2018 se blíží a Klub českého pohraničí v Mladé Boleslavi je nápomocen volebnímu štábu pod hlavičkou KSČM. Naše pomoc spočívala v pomoci, při přípravě podkladových volebních materiálů. Současně několik členů klubu zajišťuje jejich distribuci a podílí se na pořádání...

Mnichov 1938 a jeho odkaz k dnešku

27.09.2018 20:12
Letošní rok je plný mnoha kulatých významných výročí. 100 let od vzniku republiky, 50 let od invaze spojeneckých vojsk na naše území v roce 68 a 80 let od podepsání Mnichovské dohody, která Československu nařizovala odstoupení pohraničních území s většinovou německou částí obyvatelstva...

UTKVĚLO MI V PAMĚTI

12.09.2018 11:20
Moje vzpomínky na začátek německé okupace Československa se váží k několika událostem. Vezměte to tak, že to jsou vzpomínky tenkrát malého děvčete. Když byla v září roku 1938 vyhlášena v Československu mobilizace, viděla jsem toto slovo napsané na vratech, kam jsem chodila k babičce....

Předání medaile

09.09.2018 20:20
V letošním roce oslavil své 80. narozeniny Pavel Kopecký. Je jedním z několika zakládajících členů mladoboleslavské okresní rady KČP. Přítel Kopecký pracoval ve výboru okresní rady KČP a po úmrtí předsedy nastoupil na jeho místo. Vykonával tuto funkci v letech 2010 až 2016. V tomto...

Letmé zastavení v Hevlíně

26.08.2018 20:44
Hraničáři jižní Moravy uspořádali v sobotu 18. srpna 2018 pod patronací Okresní rady KČP Znojmo u příležitosti 67. výročí přijetí zákona o ochraně státních hranic tradiční setkání v Hevlíně. V úvodu přivítal předseda OR KČP Svatomír Pokorný pozvané hosty, účastníky setkání a řadu...

Srpen 1968 a současnost

20.08.2018 18:10
Podnětem k těmto několika řádkům je průběžná mediální masáž. Monotónní novodobé vysvětlování doby. Dá se říct, že pro jakékoliv historické události platí jedno pravidlo. Čím delší doba od nich uplynula, tím nastává ve faktech větší nejistota. Ztrácejí se dokumenty, pamětníci umírají a mnozí doposud...

X. NÁRODNÍ SNĚM KČP S ODSTUPEN ČASU

10.07.2018 14:24
Poslední červnovou sobotu a první červencovou neděli 2018 se konal ve Žďáru nad Sázavou X. Národní sněm Klubu českého pohraničí. Přestože nejdůležitější jednací částí sněmu byla jistě volba nové Národní rady, obsahoval program sněmu, ve dvoudenním jednání, mnohé další zajímavé jednací body...

K výročí vzniku Československa, byla vysazena pamětní lípa

25.04.2018 21:19
V pondělí 23. dubna 2018 v rámci projektu "Vysaď pamětní strom - LÍPU REPUBLIKY" k uctění 100letého výročí vzniku ČSR se zúčastnili členové OR KČP slavnostního vysazení pamětní lípy v blízkosti pomníku Mileny Hážové v Mladé Boleslavi na Dubcích. Slavnostní vysazení lípy inicioval LKŽ...

Postřehy z jednání sněmu OR KČP Mladá Boleslav

28.03.2018 20:12
   Přivítáním přítomných zahájil předseda OR KČP př. František Kovář v pondělí 19. března v zasedací místnosti OV KSČM v Mladé Boleslavi jednání okresního sněmu Klubu českého pohraničí. Celkem se ho zúčastnilo 20 delegátů a 6 hostů. Za Středočeskou krajskou radu KČP byl přítomen jednání...
1 | 2 | 3 >>