Vítejte ve Středočeském kraji...

 

Jsme jediným krajem, který nemá své vlastní krajské město, všechny krajské centrální úřady jsou  rozmístněny  v  několika obvodech  Hlavního  města. Bývalé  okresy, města  a  obce obepínají kruhový pás kolem Prahy. Rozloha správního obvodu je 1 101 447 ha s 1 135 72 obyvateli. V  našem  kraji  je  několik  historických  a  kulturních  památek mezi něž patří například  Budeč  nedaleko  Zakolan, Karlštejn,  Křivoklát,  Veltrusy, Mělník,  Kutná Hora, Lidice, ale i další památky. Část  kraje zasahuje i do tzv. Sudet  a  to  náš  kraj poznamenalo zejména v době okupace  před  2. světovou válkou.  Mezi tyto oblasti patří i Neveklovsko, kde v té době bylo několik Koncentračních táborů, které se na sklonku války staly tábory smrti. Dalším  mementem našeho kraje je obec Lidice,  která byla za atentát na říšského protektora Heydricha dne 10. června 1942 vypálena, muži zastřeleni, ženy odeslány do koncentračních táborů a děti na převýchovu do Německa. Tento den si každoročně připomínáme pietním aktem u památníku Lidických  obětí a Lidických dětí.  Nesmíme zapomenout ani na poslední dny války, která náš  kraj zastihla u obce Slivice na Příbramsku. Zde Padly poslední výstřely druhé světové války v Evropě. I tady se pravidelně setkáváme u památníku připomínajícího ukončení této hrůzostrašné války.

Krajská rada klubu českého pohraničí byla ustavena na Prvním ustavujícím sněmu v Praze dne 25.ledna 2005. Zde byly předány základní dokumenty klubu českého pohraničí, byla ustavena  Krajská rada Středočeského kraje a do jejího čela byl zvolen Jiří Pokorný. Na sněm byli delegováni členové okresních klubů z Berouna, Kladna, Příbrami, Nymburka, Prahy-východ a z klubu ve Vrdech v okrese Kutná Hora.

V té době již byly ustaveny Kluby českého pohraničí a zvoleny  okresní rady  v devíti okresech našeho kraje. V roce 2009 byla obnovena činnost klubu českého pohraničí v okrese Rakovník, v roce 2014 v okrese Praha-západ, kde pracoval v minulosti klub, který byl ustaven jako jeden z prvních v našem kraji již v roce 1993 na základě Chomutovské výzvy. Klub ukončil svojí činnost v roce 1999, kdy zemřel předseda klubu.

   Ve Středočeském kraji jsou ustanoveny  kluby českého pohraničí ve všech dvanácti okresech, v jedenácti okresech působí okresní rady, klub ČP v Týnci n/Sázavou  v okrese Benešov je součástí Pražské rady KČP, jelikož vznikl v roce 1997 a v této době nebyla ještě ustavena středočeská  krajská rada. Tento klub zatím zůstává  součástí Pražské rady KČP, protože je zde organizační tradice.

   Při Okresních radách KČP  Beroun, Kladno, Mělník a Příbram jsou ustaveny Sekce ochránců československých státních hranic (OČSH). Jako první pracovala tato sekce v okrese Kladno již v roce 1994, v roce 2008 přešla do působnosti OR KČP v Kladně.

   Významným mezníkem pro Středočeskou krajskou radu KČP bylo jednání IV. Krajského sněmu 7. června 2014, kde byl dán souhlas rodinných příslušníků Jiřího Vrzala, aby Střč. KR KČP nesla název „Středočeská krajská rada KČP plk. Ing. Jiřího Vrzala z.s.“. Je to  pro nás velká pocta, neboť jeho jméno  a pevné vlastenecké postoje, nesmírná obětavost, zásadovost a osobní angažovanost se stávají pro naše členy, ale i pro naše spoluobčany příkladem.

   V současné době má Středočeská krajská rada KČP čtyřista čtyřicet obětavých  členů, kteří jsou ochotni pomoct tam, kde je to potřebné. 

   Posilou pro  naší činnost je spolupráce s ostatními organizacemi a sdruženími , zejména s LKŽ, OS ČMS, ČSBS, ČSŽ, někde i s SDH a Veterány Policie ČR. Z politických stran a subjektů je velmi dobrá spolupráce s OV KSČM a Středočeským KV KSČM.

   Středočeská Krajská rada KČP spolu s příslušnými okresními radami KČP a jejich členové se stali kolektivními členy Společnosti Ludvíka Svoboda z.s. a ve spolupráci s Pražskou radou KČP  pomohli k ustavení Společnosti Ludvíka Svobody ve Středočeském kraji. Řada našich členů je členy Společnosti Česko-kubánského přátelství.

   Na IX. Národním sněmu KČP v Olomouci 16. srpna 2014 bylo sedm členů Střč. KR KČP zvoleno za členy Národní rady KČP z.s. a do vedení Národní rady byli zvoleni tři členové.

 

Kalendář akcí KČP, z.s.

Návod jak pracovat s kalendářem ke stažení ZDE.

 

Středočeský kraj - aktuality

Okresní rada Klubu českého pohraničí Kolín

19.10.2017 13:35
dává ve známost, že dne 23. 9. 2017 konala tato okresní rada společenskou akci v Kouřimi. Zájem projevili nejen členové naší KČP Kolín, ale i další hosté, rodinní příslušníci s dětmi a další příznivci KČP. Akci vydatně podpořil kouřimský dobrovolný hasičský sbor. který nastoupil v plné parádě ve...

Pocta hrdinovi

26.08.2017 09:34
Mramorová deska na domku, kde bydlel s. Karel Vydra na Plzeňské třídě v Berouně nesla nápis : Zde padl za svobodu lidu dne 18. 8. 1943 Molák Josef, člen ilegálního ÚV KSČ. Čest jeho památce. Proč píšeme, nesla. Protože po majetkovém a politickém převratu v naší zemi, kdy se skuteční...

Výjezdní zasedání Středočeské KR KČP

06.06.2017 10:51
Podle plánu práce Středočeské krajské rady KČP bylo v  měsíci květnu naplánováno výjezdní zasedání rady v Týnci nad Sázavou. Členové MěR KČP v Týnci si to pokládali za velkou čest, a proto  se snažili organizačně toto zasedání zajistit co nejlépe. Očekávali  hosty na nádraží v Týnci....
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>