Vítejte v Domažlicích...

OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ PRÁCE A ČINNOSTI KLUBŮ ČESKÉHO POHRANIČÍ NA DOMAŽLICKU

 

      Základem činnosti Klubu českého pohraničí (dále jen KČP) je rozvíjet svými organizačními články vzdělávací, osvětovou, výchovnou, organizátorskou, vlasteneckou a kulturní činnost.

V praktické realizaci vycházíme ze Stanov KČP a dalších závazných dokumentů, jako např. z usnesení IX. Národního sněmu KČP v Olomouci konaném ve dnech 16. a 17.srpna 2014 a závěrů VI. celostátního setkání ochránců státních hranic v Nymburce konaném dne 20.7. 2013.

 

Ve vnitropolitické oblasti vyjadřujeme veřejný protest proti:

  • uskutečňované revizi historické pravdy o příčinách a následcích 2. světové války
  • vedeným útokům proti postupimským dohodám a prezidentským dekretům z roku 1945
  • revanšistické činnosti Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Praze a podobného hnutí v ČR.

Dále ve vnitropolitické oblasti nesouhlasíme s dosavadní vládní koalicí, která ve formě dalšího oklešťování  zbytku sociálních jistot přenáší je přenáší na bedra obyčejných lidí.

V mezinárodním měřítku to je expanzivní politika USA a NATO, kdy násilnými prostředky a válkami usilují o ovládnutí světa.

 

Okresní rada KČP v Domažlicích organizuje nebo se bezprostředně podílí na tradičních akcích:

  • Pietní akce a shromáždění u hrobů a památníků obětí německé okupace v Holýšově, Otově,Klenčí pod Čerchovem, Bělé nad Radbuzou, Výhledech a Domažlicích
  • udržování a pokládání květin u pomníků padlým ochráncům hranic
  • účast k uctění památky Jana Sladkého Koziny při výročí jeho popravy v Plzni
  • zájezdy na významná místa mající vztah k OSH – muzeum PS v Rozvadově, pomník padlým ochráncům hranic na Cínovci, Krásná u Aše apod.
  • organizace tradičního setkání v Poběžovicích u příležitosti dne PS