Pardubický kraj

 

Předsedou Městské rady KČP v Pardubicích je Ing. Zdeněk Macoun, známý svými příspěvky do časopisu Hraničář a aktivní spoluprací s pohraničníky sušické brigády. Jednání Krajské rady v Pardubicích se také pravidelně účastní Jan Štěpánek z Chrudimi, který je činný v Ústřední revizní komisi KČP.

KČP úzce spolupracuje s okresním a krajským vedením Českého svazu bojovníků za svobodu v Pardubicích a s koordinační radou Společnosti přátel národů východu v Pardubicích. Spolupráce se týká hlavně celonárodních a celokrajských vzpomínkových aktů v souvislosti s Památníkem Ležáky a Památníkem Zámeček v Pardubicích.

Vítejte v Pardubickém kraji...

Krajská rada Klubu českého pohraničí v Pardubicích se svou sekcí ochránců československých státních hranic Vás srdečně vítá v Pardubickém kraji. Náš kraj patří mezi kraji České republiky spíše k těm menším, tvoří jej čtyři okresy - Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí a Svitavy. Svitavsko a Moravsko-Třebovsko patřily před rokem 1960 k zemi Moravské, ke dnešnímu Jihomoravskému kraji. Na území kraje žije podle posledního sčítání lidu v roce 2001 něco přes půl milionu obyvatel, v naprosté většině české a slovenské národnosti. Žije zde necelých 600 občanů německé národnosti a něco přes 500 Romů. Obyvatelé německé národnosti žijí hlavně na Moravsko-Třebovsku a Svitavsku.

Je to kraj četných kulturně historických památek, kraj hradů a zámků (hrad Kunětická hora, zámky v Litomyšli, Pardubicích, Slatiňanech, Cholticích a jinde). Náš kraj můžeme nazvat - pokud se časově pohybujeme v rozmezí posledních dvou století - krajem Zdeňka Nejedlého, který se v Litomyšli narodil (1878) a který pak jako vysokoškolský učitel v Praze vstoupil do českých kulturních dějin 20. století, vstoupil i do dějin politických, když od roku 1939 žil v emigraci v Sovětském svazu a účastnil se národněosvobozeneckého boje Čechů a Slováků proti německému nacizmu. Je to kraj Petra Jilemnického, který se narodil v Letohradě v roce 1901, studoval na střední škole v Chrudimi, působil jako učitel na Slovensku a také krátce v Sovětském svazu (učil děti v mezinárodním výrobním družstvu Interhelpo ve středoasijské Kirgizské SSR), autor několika románových a povídkových knih. Je to i kraj Bedřicha Smetany, který se narodil v Litomyšli (1824) a který svými operami, symfoniemi a sborovými písněmi proslavil český národ a jehož Má vlast stále poutá nejen český, ale i světový hudební svět. Náš kraj je i krajem Bohuslava Martinů, který se v r. 1890 narodil na věži kostela sv. Jakuba v Poličce, který skládal své opery (Řecké pašije, Hry o Marii aj.), kantáty (Otevírání studánek) a jiné orchestrální skladby v cizině a který se po své smrti v r. 1959 ve Švýcarsku nakonec vrátil do rodné Poličky (1979) a je pohřben na městském hřbitově.

Pardubický kraj je svým dílem i krajem Boženy Němcové, která zde před stopadesáti lety (1855) vydávala v sešitovém vydání svou Babičku, krajem Aloise Jiráska, který od r. 1874 do r. 1888 jako středoškolský profesor působil na litomyšlském gymnáziu a který tu začal psát své historické povídky i velké románové fresky, inspirován dílem Františka Palackého.

Je to ovšem i kraj Hrdiny socialistické práce Václava Rohleny (1913 - 1986), který svým vynálezem bezvřetenového spřádání způsobil revoluci v textilní výrobě v ČSSR i na celém světě. Proslavil tak i město Ústí nad Orlicí, kde také zemřel. Je to kraj významného českého architekta kubizmu a konstruktivizmu Josefa Gočára (nar. r. 1880 v Semíně u Přelouče), jehož architektonické projekty (dům U černé matky Boží v Praze, gymnázia v Hradci králové, základní školy na Moravském předměstí, obytných komplexů v tomto městě, budovy pův. Anglo-československé banky v Pardubicích) vstoupily do dějin české a světové architektury. Je to i kraj divadelního a filmového herce Františka Filipovského (nar. 1907 v Přelouči), jehož umění dabingu dodnes uchvacuje diváky filmového plátna.

Výčet velkých osobností, dnes již nežijících, i těch, kteří žijí mimo Pardubický kraj, by mohl mít své další pokračování.

Kalendář akcí KČP, z.s.

Návod jak pracovat s kalendářem ke stažení ZDE.

 

Pardubický kraj - aktuality

Ocenění pro úžasnou ženu

24.11.2016 08:20
         Když jsem ve svých proslovech při letošních květnových oslavách našeho Osvobození mluvila o Jarmile Halbrštátové (v současné době je jí 92 let a žije v Domově důchodců v Moravské Třebové) – tak jsem inspirovala p. Bohuslava Votroubka,...

PARDUBICKÝ KLUB ČESKÉHO POHRANIČÍ PO IV. SNĚMU V ČERVNU 2010

01.11.2010 15:00
Dne 18. června 2010 se uskutečnilo jednání IV. sněmu Klubu českého pohraničí Pardubického kraje. Mezi pozvanými hosty byli přítomni m.j. Ing. Karel Janda, předseda Národní rady KČP z Prahy, krajský výbor KSČM zastupovala nedávno zvolená poslankyně Květa Končická z Javorníka o. Svitavy,...