OSH Ostrava

Loučení může být i příjemné ….

 

     Sekce OSH Ostrava jež patří pod KR Olomouc se loučila se starým rokem 2015. Setkání pod názvem„ předvánoční“  se konalo 26. 11. v příjemné restauraci „Čertovka“ . Této akce se zúčastnilo 30 členů. Na této schůzi byli zastoupeny  všechny levicové organizace, či spolky. Milým překvapením bylo pro všechny přítomné účast přítele Valerije z Ukrajiny, kterého jsme pozvali, aby nám po pravdě řeklsvé zážitky z Ukrajiny, co se tam dělo a děje. Mimo jiné nám vyprávěl, jak různé ozbrojené skupiny či bojůvky s názvem „Banderovci“ a dokonce s označením hákovými křížemi, stříleli na Majdanu, kteří  byli podporováni  západními zeměmi. Na závěr svého vyprávění nám řekl, že naše sdělovací prostředky, televize a tisk nám lžou o dění  na Ukrajině, jež nám je známo.

     Na začátku našeho slavnostního posezení  jsme přivítali naše hosty, vedení KR Olomouc předsedu Jaroslava Sedláčka, místopředsedkyni a členku NR Aťku Valentovou a Emilii Dvořákovou, předsedu Česko-Ruského společenství  přítele Karla Šestáka s paní Tamarou, člena KR Moravskoslezského kraje a člena NR přítele Jana Adámka s paní, naši členku přítelkyni Jaroslavu Michálkovou za ČSBS, předseda Měst. výboru KSČM soudruh Oldřich Jakubek se omluvil z důvodu důležitého jednání.

     Po slavnostním přípitku předseda sekce OSH  Zdeněk Bukovski  vyzval všechny přítomné o minutu ticha za naše zemřelé členy v roce 2015 a také za našeho velitele pohraniční stráže generálporučíka Františka Šádka. Pak předseda  zhodnotil činnost naší sekce v roce 2015, jež byla  velmi úspěšná. Připomenul hlavně 70-výročí  osvobození  Ostravy 30. dubna 1945 a porážky  fašistického Německa Rudou armádou a jejími spojenci.

     Na příští rok bude kromě jiných akcí naším hlavním úkolem, zorganizovat zájezd do Beskyd, pod názvem „Po stopách partyzánské brigády Jana Žižky“ , a to na dva dny. Tento zájezd naše sekce uskutečnila již před čtyřmi lety a byl velmi úspěšný. Na tento zájezd jsme pozvali naše přátele z Břeclavi, jež naše pozvání přijali a to proto, že jsme uskutečnili zájezd  23-24 října do Břeclavi, kde naši přátelé vše zajistili k naší spokojenosti. O tom již bylo psáno v Hraničáři. Přátelům z Břeclavi jsme velkými dlužníky, věříme, že v Ostravě i v Beskydech budou spokojeni, tak, jako my v Břeclavi. Tak jako naše sekce a Břeclavská sekce i ostatní, by se měli setkávat a předávat své zkušenosti o činnosti svých sekcí či KR a tak poznat jeden druhého a utužovat přátelství v celém KČP.

     Naše předvánoční posezení  bylo zpestřeno hudbou, kde jsme si zazpívali i zatančili při harmonice přítele Karla Bělunka a kytaristy Jana Juříčka. Také jsme se pobavili a usmáli při losování naší velké tomboly, kde každý něco pěkného vyhrál. Taktéž jsme zajistili pro všechny přítomné dobrou večeři.  Celé předvánoční posezení se nám všem vydařilo, bylo to hezké rozloučení s rokem 2015. V průběhu našeho posezení  nám zavolal předseda KČP Milan Richter, který nám popřál zdárný průběh naší schůzky. Na závěr přečetl náš místopředseda přítel Ivan Kauzlarič prohlášení, jež vzešlo z naší schůze, kde se vyjadřujeme o celkovém dění  ve světě, ale hlavně, co se odehrává v Evropě. Toto prohlášení zasíláme předsedovi  vlády  p. Sobotkovi, p. prezidentu Miloši  Zemanovi a také do „Haló novin“ a „Hraničáře“.

Předseda  sekce  OSH  Zdeněk  Bukovski
Místopředseda  Ivan  Kauzlarič    

 

Fotogalerie: OSH Ostrava

OSH Ostrava - Aktuality

Jednotní ve zbrani, společně proti zkreslování historie a proti nešvarům

20.12.2016 21:07
V příjemném prostředí restauračního zařízení „Čertovka“ v Ostravě – Mariánských -  Horách, uskutečnilo se dne 7. 12. 2016 posezení členů Klubu českého pohraničí sekce ochránců státní hranice při KR KČP Olomouc. Bylo to poslední společné posezení členů, na kterém jsme zhodnotili naši...

Nad Tatrou se blýská a Kde domov můj, znělo ve Varíně a na Strečně

17.09.2016 10:24
Opět zazněly obě hymny společně, jakoby symbolizovaly nerozbornou jednotu Čechů a Slováků. Symbolizovaly společný boj za lepší budoucnost občanů žijících ještě nedávno ve společném státě. Když bylo pro oba národy zle, vždy jsme si stáli bok po boku. Bylo tomu tak i ve Slovenském národním povstání a...