Vítejte v Olomouci ...

Olomouc (rod ženský, v místním úzu i mužský, hanácky Olomóc nebo Holomóc, německy Olmütz, polsky Ołomuniec,latinsky Eburum nebo Olomucium) je statutární a univerzitní město v České republice, centrum Olomouckého kraje,metropole Hané a historická metropole celé Moravy.Ve městě o rozloze 10 336 ha žije zhruba 100 tisíc obyvatel, jedná se o šesté největší město České republiky podle počtu obyvatel. Užší aglomerace Olomouce dosahuje 110 tisíc obyvatel, velký územní celek olomoucké aglomerace má 480 tisíc obyvatel. Olomouc byla ve středověku centrem Moravy, do třicetileté války druhé největší město po Praze a největší na Moravě.

Dnes je sídlem arcibiskupství a metropolity moravské církevní  provincie,  je i centrem pravoslavné církve na Moravě. V oblasti soudní moci je významnou institucí  Vrchní  soud v Olomouci a význam Olomouce jako vzdělanostního centra podtrhuje Univerzita Palackého, nejstarší na Moravě a druhá nejstarší v Česku, Vědecká knihovna nebo Slovanské gymnázium, nejstarší nepřetržitě fungující střední škola na Moravě s českým vyučovacím jazykem (od roku 1867).Olomouc je známá svými historickými památkami, její historické jádro je městskou památkovou rezervací, která je popražské druhá nejvýznamnější v Česku. Olomouc byla v minulosti významným obraným centrem, sídlem silné vojenské posádky, v polovině 18. století bylo město přebudované na mocnou pevnost. V následujících letech bylo vybudováno mnoho kasáren, cvičišť, skladišť a dalších objektů, které využívala armáda i po zrušení pevnosti v roce 1884, po dobu československé republiky (kdy vzniklo též významné letiště v Neředíně), i po druhé světové válce. Od roku 1968 byla v Olomouci i velice početná  posádka Sovětské armády.

V současnosti v Olomouci sídlí Velitelství společných sil armády České republiky, velitelství pozemních vojsk, město je tedy stále hlavním centrem obrany státu.Pro svou atmosféru je Olomouc vyhledávaným střediskem mezinárodních konferencí a festivalů. Více než čtyřicetiletou tradici má Academia film Olomouc (AFO), mezinárodní festival dokumentárních filmů a videoprogramů. Dále pak Flora Olomouc, mezinárodní výstava zaměřená na zahradnictví a pěstování rostlin s každoroční návštěvností okolo 80 000 návštěvníků. Oblíbený je také Podzimní festival duchovní hudby či Mezinárodní varhanní festival. Své fanoušky si již našly také mladší akce – květnový Beerfest i srpnový Flamenco festival.

 

Okresní organizace KČP Olomouc.

Život příslušníků pohraniční stráže našel odezvu v literatuře i filmu. To je spojeno se jménem Rudolfa Kalčíka a nestárnoucího filmu Král Šumavy i novějšího zpracování knihy V ruce samopal od V. Janečka a a R. Kalčíka ve filmové podobě Drsná planina. O životě pohraničníků a dění na hranici píší i další. Zájem o tuto problematiku neutuchá, svědčí o tom dvě rozebraná vydání Kroniky ochrany československých hranic (2004) i publikace Stalo se na hranicích (2005). Nekončí ovšem pomlouvačné lhaní a kriminalizování Pohraniční stráže a pohraničníků ze strany současných demokratů.

Rok 1989 znamenal majetkový převrat a ukončení dosavadního rozvoje společnosti. Přinesl řadu nových, pro značnou část obyvatelstva Československa, negativních důsledků.

Rozpad státu, rozklad, rozprodej a privatizace národního hospodářství, tlak ze strany bývalých občanů republiky německé národnosti i kolaborace mnohých současných činitelů vedl k tomu, že-jak v ostatních částech republiky, tak i v Olomouckém kraji vznikly Kluby českého pohraničí.

V Olomouci působí Oblastní rada KČP Olomouc, členové se setkávají pravidelně každou první středu v měsíci, při své činnosti se řídí Stanovami Klubu českého pohraničí a  Programovým prohlášením Klubu českého pohraničí.

Hlavní důraz klade OR KČP Olomouc na osvětovou činnost, která spočívá v pravdivém výkladu česko-německých vztahů, odmítání falšování a lživého výkladu českých i evropských dějin, na obraně proti snaze kriminalizovat období socializmu. Usiluje o reálné chápání jevů současnosti a obraně proti záporným jevům.  Ukazujeme na nebezpečí násilné germanizace jejímiž nositeli jsou revanšistické krajanské spolky se svými představiteli Stoiberem a Poseltem. Dáváme si za úkol bojovat proti vznášeným majetkovým nárokům, které jsou v rozporu s usnesením velmocí, dojednané na Postupimské konferenci. Je nám cizí rozdmychávání nacionalistických třenic. Naší snahou je podpořit mírové soužití s německým národem, ale na rovných základech. Historický vývoj mezi našimi státy v minulosti nás nutí k bělostí a činnost krajanských spolků (Landsmanšaft) nás k tomu opravňuje.

Přitom spolupracujeme  se sympatizujícími občany a občanskými sdruženími.

Fotogalerie: Olomouc

1 | 2 | 3 | 4 >>

Olomouc - aktuality

Otevřený dopis premiérovi Petrovi Nečasovi

01.01.2012 14:20
Jak jsme se dozvěděli z tisku, již podruhé přijela do České republiky německá delegace, v níž byli zastoupení předseda bavorské vlády Horst Seehofer, předseda Sudetoněmeckého landsmanšaftu Franz Pany a mluvčí Brend Posselt. Jelikož víme, že všechny požadavky SNL ve vztahu k České republice jsou...

P O H Á D K A Z Č E S K É H O L E S A

06.12.2011 14:22
(Shoda příjmení je čistě náhodná) Na kraji lesíka vyrostla Jedlička. Klíčila ze semínka. Když byla maličká, les ji stínem hladil, líbalo sluníčko: Jen vzhůru, jen vzhůru maličká jedličko. A jak čas ubíhal, utíkaly roky, vyrostla jedlička, je z ní strom vysoký. Je zteplá, rovná, má...

Koaliční

01.12.2011 14:22
Hutě, doly i fabriky, vše, co zbylo z republiky, pole, louky ,lesní stráně- vše prodáme. Hurá na ně! Jemu milión, dva dám tobě, tři schováme, pět dám sobě, mladým pěťák-starým nic, ať nám-čertům- zbude víc! My se potom rozdělíme, co je slušnost-dobře víme: nám –čertům-teplíčko a...

Svatý Mikuláš jde do důchodu

01.12.2011 14:21
Vrátil se z Evropy Mikulášek svatý: kabát rozedraný, na tech záplaty, v poloprázdném pytli dárků měl jen málo. Copak Mikulášku, copak se ti stalo? Ani se neptejte, lidičkové zlatí, vracím se z Evropy, tam jsou jiní svatí a já, když bez pasu po světě cestuji, jsem prý bezdomovec, normy...

Vyhodnocení uplynulého roku 2010 ...

02.02.2011 14:24
2. února 2011 se sešli členové KČP v Olomouci, aby zhodnotili svou činnost za rok 2010 a určili hlavní úkoly pro rok 2011. V útulných prostorách jednoho z olomouckých klubů seniorů se sešlo 30 členů. Tohoto jednání se také zúčastnil zastupitel města Olomouce přítel Mgr. Petr Michálek a...
<< 10 | 11 | 12 | 13 | 14 >>