Vítejte v Olomouci ...

Olomouc (rod ženský, v místním úzu i mužský, hanácky Olomóc nebo Holomóc, německy Olmütz, polsky Ołomuniec,latinsky Eburum nebo Olomucium) je statutární a univerzitní město v České republice, centrum Olomouckého kraje,metropole Hané a historická metropole celé Moravy.Ve městě o rozloze 10 336 ha žije zhruba 100 tisíc obyvatel, jedná se o šesté největší město České republiky podle počtu obyvatel. Užší aglomerace Olomouce dosahuje 110 tisíc obyvatel, velký územní celek olomoucké aglomerace má 480 tisíc obyvatel. Olomouc byla ve středověku centrem Moravy, do třicetileté války druhé největší město po Praze a největší na Moravě.

Dnes je sídlem arcibiskupství a metropolity moravské církevní  provincie,  je i centrem pravoslavné církve na Moravě. V oblasti soudní moci je významnou institucí  Vrchní  soud v Olomouci a význam Olomouce jako vzdělanostního centra podtrhuje Univerzita Palackého, nejstarší na Moravě a druhá nejstarší v Česku, Vědecká knihovna nebo Slovanské gymnázium, nejstarší nepřetržitě fungující střední škola na Moravě s českým vyučovacím jazykem (od roku 1867).Olomouc je známá svými historickými památkami, její historické jádro je městskou památkovou rezervací, která je popražské druhá nejvýznamnější v Česku. Olomouc byla v minulosti významným obraným centrem, sídlem silné vojenské posádky, v polovině 18. století bylo město přebudované na mocnou pevnost. V následujících letech bylo vybudováno mnoho kasáren, cvičišť, skladišť a dalších objektů, které využívala armáda i po zrušení pevnosti v roce 1884, po dobu československé republiky (kdy vzniklo též významné letiště v Neředíně), i po druhé světové válce. Od roku 1968 byla v Olomouci i velice početná  posádka Sovětské armády.

V současnosti v Olomouci sídlí Velitelství společných sil armády České republiky, velitelství pozemních vojsk, město je tedy stále hlavním centrem obrany státu.Pro svou atmosféru je Olomouc vyhledávaným střediskem mezinárodních konferencí a festivalů. Více než čtyřicetiletou tradici má Academia film Olomouc (AFO), mezinárodní festival dokumentárních filmů a videoprogramů. Dále pak Flora Olomouc, mezinárodní výstava zaměřená na zahradnictví a pěstování rostlin s každoroční návštěvností okolo 80 000 návštěvníků. Oblíbený je také Podzimní festival duchovní hudby či Mezinárodní varhanní festival. Své fanoušky si již našly také mladší akce – květnový Beerfest i srpnový Flamenco festival.

 

Okresní organizace KČP Olomouc.

Život příslušníků pohraniční stráže našel odezvu v literatuře i filmu. To je spojeno se jménem Rudolfa Kalčíka a nestárnoucího filmu Král Šumavy i novějšího zpracování knihy V ruce samopal od V. Janečka a a R. Kalčíka ve filmové podobě Drsná planina. O životě pohraničníků a dění na hranici píší i další. Zájem o tuto problematiku neutuchá, svědčí o tom dvě rozebraná vydání Kroniky ochrany československých hranic (2004) i publikace Stalo se na hranicích (2005). Nekončí ovšem pomlouvačné lhaní a kriminalizování Pohraniční stráže a pohraničníků ze strany současných demokratů.

Rok 1989 znamenal majetkový převrat a ukončení dosavadního rozvoje společnosti. Přinesl řadu nových, pro značnou část obyvatelstva Československa, negativních důsledků.

Rozpad státu, rozklad, rozprodej a privatizace národního hospodářství, tlak ze strany bývalých občanů republiky německé národnosti i kolaborace mnohých současných činitelů vedl k tomu, že-jak v ostatních částech republiky, tak i v Olomouckém kraji vznikly Kluby českého pohraničí.

V Olomouci působí Oblastní rada KČP Olomouc, členové se setkávají pravidelně každou první středu v měsíci, při své činnosti se řídí Stanovami Klubu českého pohraničí a  Programovým prohlášením Klubu českého pohraničí.

Hlavní důraz klade OR KČP Olomouc na osvětovou činnost, která spočívá v pravdivém výkladu česko-německých vztahů, odmítání falšování a lživého výkladu českých i evropských dějin, na obraně proti snaze kriminalizovat období socializmu. Usiluje o reálné chápání jevů současnosti a obraně proti záporným jevům.  Ukazujeme na nebezpečí násilné germanizace jejímiž nositeli jsou revanšistické krajanské spolky se svými představiteli Stoiberem a Poseltem. Dáváme si za úkol bojovat proti vznášeným majetkovým nárokům, které jsou v rozporu s usnesením velmocí, dojednané na Postupimské konferenci. Je nám cizí rozdmychávání nacionalistických třenic. Naší snahou je podpořit mírové soužití s německým národem, ale na rovných základech. Historický vývoj mezi našimi státy v minulosti nás nutí k bělostí a činnost krajanských spolků (Landsmanšaft) nás k tomu opravňuje.

Přitom spolupracujeme  se sympatizujícími občany a občanskými sdruženími.

Fotogalerie: Olomouc

1 | 2 | 3 | 4 >>

Olomouc - aktuality

Tradiční účast členů KČP z Olomouce ve Varíně a Zvonici pod Strečnem

16.09.2017 16:07
Po účasti na oslavě SNP na Makově 28.8.2017 jsme opět vyjeli automobily z Olomouce ještě jednou v témže týdnu a to 2.9.2017 na mezinárodní setkání u příležitosti 70. výročí porážky banderovských sotní na Slovensku- ve Varíně a 73.výročí SNP pod Strečnem a také ve Varíně. Z OO KČP...

Nový Malín

31.07.2017 11:22
V sobotu 15. Července tohoto roku- v počtu 14 členů KČP z Olomouce a šumperka -jsme se zúčastnili pietní každoroční vzpomínky 374 nevinných obětí nacistické ideologie 13.7.1943 v Českém Malíně na Ukrajině. Závěrečný projev měl náš přítel RNDr.Liška  z VSA Prostějov,...

Hodnotící beseda 1.2.2017

18.06.2017 22:28
Vážení  přátelé, dovolte mi Vás ještě jednou  přivítat na dnešní roční hodnotící besedě -v posledním roce, který zbývá dle našich „Stanov“do Shromáždění členů naší základní organizace. Dnes budeme jen hodnotit, jak se nám v minulém roce dařilo, co se nám povedlo a co méně, jaké...

Otevřený dopis premiérovi vlády ČR - 8.6.2017

12.06.2017 07:16
Premiér vlády ČR Mgr. Bohuslav Sobotka P r a h...

Otevřený dopis premiérovi vlády ČR - 7.6.2017

12.06.2017 07:11
Premiér vlády ČR Mgr. Bohuslav Sobotka P r a h...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>