Vítejte v Olomouckém kraji ...

Olomoucký kraj se rozkládá ve střední části Moravy a zasahuje i do její severní části. Z hlediska územně-správního tvoří spolu se Zlínským krajem oblast Střední Moravy (NUTS 2). Vznikl 1. ledna 2000 na základě ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků České republiky. Je tvořen územím pěti okresů (Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk). Od 1. 1. 2005 došlo k územnímu rozšíření Olomouckého kraje o tři obce z kraje Moravskoslezského (Huzovou, Moravský Beroun a  Norberčany) . Na území Olomouckého kraje bylo stanoveno13 správních obvodů obcí s rozšířenou působností a 20 správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem. Olomoucký kraj má na severu 104 km dlouhou mezistátní hranici s Polskem, na východě sousedí s Moravskoslezským krajem, na jihu se Zlínským a Jihomoravským krajem a na západě s krajem Pardubickým. Obyvatelé Olomouckého kraje žijí v 398 obcích, z nichž má 11 obcí přiznaný statut městyse a 30 statut města. V těchto městech bydlí 57,8 % obyvatel. Statutárním městem je krajské město Olomouc a město Přerov. Z ekonomického hlediska je Olomoucký kraj oblastí průmyslovou s rozvinutými službami. Jižní a centrální část kraje patří mezi oblasti s nejúrodnější půdou. Průměrné výnosy pěstovaných plodin – ječmene jarního, pšenice ozimé, řepky i technické cukrovky dosahují v celé ČR nejvyšších hodnot. V Olomouckém kraji působí řada tradičních průmyslových podniků. Na zemědělskou výrobu navazuje množství potravinářských podniků, z dalších odvětví průmyslu je rozvinutý textilní a oděvní průmysl, výroba strojů a zařízení, průmysl optiky a optických zařízení a mnoho dalších. Dopravní dostupnost kraje zajišťuje 600 km železničních tratí a 3 568 km silnic, z nichž je pouze 12,1 % silnic I. třídy. Olomouc a nedaleký Přerov  jsou významnými železničními uzly, hustá železniční síť je vedena rovnoměrně celým územím kraje. Silniční síť je samozřejmě hustější v jižní rovinaté části kraje. V blízkosti Olomouce se nachází letiště pro malá dopravní letadla, které získalo statut mezinárodního letiště. Letiště v Přerově – Bochoři, mezinárodní neveřejné letiště, slouží  jako vrtulníková základna pro potřeby Armády ČR, ale do budoucna se plánuje smíšený provoz – využití pro civilní letectví.

Region nabízí řadu míst pro turistické vyžití. Kromě přírodních krás je zde řada historických památek – hradů Bouzov, Helf-štýn, Šternberk, zámků – Úsov, Tovačov, Velké Losiny, Jánský Vrch, Náměšť na Hané, desítky muzeí a galérií. Navštěvované je především krajské město Olomouc s druhou největší městskou památkovou rezervací. Nejvýznamnější památkou v Olomouci je barokní Sloup Nejsvětější Trojice na centrálním náměstí, který byl v roce 2000 zapsán do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. V blízkosti Olomouce leží známé poutní místo s bazilikou Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku a nedaleko odtud zoologická zahrada. Kraj je také významnou lázeňskou lokalitou. Turistické regiony Střední Morava a Jeseníky patří počtem lázeňských míst, dlouhou tradicí a rozmanitou nabídkou léčebných a relaxačních pobytů k nejvýznamnějším lázeňským destinacím v Česku. V Olomouckém kraji je i řada příležitostí ke sportování. Bylo již vyznačeno přes 1500 km cyklistických tras, k vodním sportům je možno využít řadu moderních bazénů a přírodních koupališť. V Prostějově a v Přerově jsou známá tenisová střediska. Mnohé návštěvníky přilákají i závodní speciály na trati Ecce Homo u Šternberka, či závody silných strojů v Přerovské rokli.

Diváci mohou sledovat fotbalová i hokejová utkání na vybavených hři-štích a zimních stadionech rozmístěných po celém regionu. Pro zimní sporty je upravena řada sjezdovek a lyžařských stop v Jeseníkách v nejznámějších areálech Červenohorské sedlo, Petříkov, Ostružná, Ramzová a mnoha dalších. Olomoucký kraj je regionem s bohatou historií, s pestrou a malebnou přírodou, s množstvím kulturních, sportovních i rekreačních příležitostí. Ekonomika regionu je zaměřena na tradiční zemědělství, zpracovatelský průmysl a služby. Předpokladem pro další rozvoj regionu je strategicky výhodná poloha, dopravní dostupnost, rozvinutá infrastruktura, dostatek kvalifikovaných pracovních sil i vstup zahraničních investorů. Díky realizaci dlouhodobých strategických plánů se ekonomická situace v Olomouckém kraji postupně zlepšuje a věříme, že vzestupná tendence bude pokračovat i v následujících letech.

Smutná zpráva

S velikým zármutkem oznamujeme všem přátelům a známým členům KČP, že naše řady opustil náš dlouhodobý přítel, zakladatel KČP na Šumpersku, veliký vlastenec a kamarád, nositel všech vyznamenání a také "Vlasteneckého řádu" ve věku 93 let  pan

Ladislav  OLŠÁK

 

Na jeho práci pro klub budeme s úctou vzpomínat. Na fotu uprostřed.

 

Čest jeho památce !!!

Za KR KČP Olomouc
předseda PhDr. Vladimír Holiš

 

Předvolební

Naši zemi zaplavilo

krkavců černých hejno.

Všechno dobré vyzobali,

zůstalo jen lejno.

Tam, kde kdysi půda kvetla

chmelem a pšenicí,

dnes se všude roztahují

cizí překupníci.

Místo dobré české šunky

jen kůže a éčka.

To nám budou růst a sílit

chudá česká děcka.

Pláčou kmeti a robátka,

v pokladně je díra,

vládne tady drzá cháska,

ta nám vše vyžírá.

Proto pojďme všichni k urnám.

Když dobře zvolíme,

potom všechny krkavce

odsud vypudíme.

 

 

Ewa Konečná,

Olomouc 2017- volby

 

Kalendář akcí KČP, z.s.

Návod jak pracovat s kalendářem ke stažení ZDE.

 

Olomoucký kraj - aktuality

KČP Olomouckého kraje - kdo jsme, od kdy tady jsme a co děláme !

18.06.2017 22:21
Příspěvek do zvláštního čísla Hraničáře u příležitosti 25.výročí vzniku KČP-Žďár n.S. 3.6.2017 Olomoucký kraj se rozkládá ve střední části Moravy a zasahuje i do její severní části. Z hlediska územně-správního tvoří spolu se Zlínským krajem oblast Střední Moravy (NUTS 2). Vznikl 1. ledna 2000...

Souhlasné stanovisko členů KČP Olomouckého kraje

16.04.2017 17:17
Na dnešní besedě Krajské rady KČP Olomouckého kraje a také na následující besedě Okresní organizace KČP v Olomouci -jsme byli seznámeni s Memorandem účastníků celostátní konference Klubu českého pohraničí v Brně dne 8.dubna 2017 na téma „Sudetoněmecká a katolická verze našich...

Podporujeme vyjádření NR KČP

03.11.2016 22:37
Dne 2.11.2016 jednoznačně schválila KR KČP Olomouc na svém jednání souhlasné stanovisko s dopisem- ze dne 30.10.2016- naší NR KČP  prezidentovi ČR. Souhlasíme s každým písmenem dopisu k současným pokusům části české politické pravice o politickou destabilizaci v ČR. Stojíme za naší NR KČP...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>