Vítejte v Olomouckém kraji ...

Olomoucký kraj se rozkládá ve střední části Moravy a zasahuje i do její severní části. Z hlediska územně-správního tvoří spolu se Zlínským krajem oblast Střední Moravy (NUTS 2). Vznikl 1. ledna 2000 na základě ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků České republiky. Je tvořen územím pěti okresů (Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk). Od 1. 1. 2005 došlo k územnímu rozšíření Olomouckého kraje o tři obce z kraje Moravskoslezského (Huzovou, Moravský Beroun a  Norberčany) . Na území Olomouckého kraje bylo stanoveno13 správních obvodů obcí s rozšířenou působností a 20 správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem. Olomoucký kraj má na severu 104 km dlouhou mezistátní hranici s Polskem, na východě sousedí s Moravskoslezským krajem, na jihu se Zlínským a Jihomoravským krajem a na západě s krajem Pardubickým. Obyvatelé Olomouckého kraje žijí v 398 obcích, z nichž má 11 obcí přiznaný statut městyse a 30 statut města. V těchto městech bydlí 57,8 % obyvatel. Statutárním městem je krajské město Olomouc a město Přerov. Z ekonomického hlediska je Olomoucký kraj oblastí průmyslovou s rozvinutými službami. Jižní a centrální část kraje patří mezi oblasti s nejúrodnější půdou. Průměrné výnosy pěstovaných plodin – ječmene jarního, pšenice ozimé, řepky i technické cukrovky dosahují v celé ČR nejvyšších hodnot. V Olomouckém kraji působí řada tradičních průmyslových podniků. Na zemědělskou výrobu navazuje množství potravinářských podniků, z dalších odvětví průmyslu je rozvinutý textilní a oděvní průmysl, výroba strojů a zařízení, průmysl optiky a optických zařízení a mnoho dalších. Dopravní dostupnost kraje zajišťuje 600 km železničních tratí a 3 568 km silnic, z nichž je pouze 12,1 % silnic I. třídy. Olomouc a nedaleký Přerov  jsou významnými železničními uzly, hustá železniční síť je vedena rovnoměrně celým územím kraje. Silniční síť je samozřejmě hustější v jižní rovinaté části kraje. V blízkosti Olomouce se nachází letiště pro malá dopravní letadla, které získalo statut mezinárodního letiště. Letiště v Přerově – Bochoři, mezinárodní neveřejné letiště, slouží  jako vrtulníková základna pro potřeby Armády ČR, ale do budoucna se plánuje smíšený provoz – využití pro civilní letectví.

Region nabízí řadu míst pro turistické vyžití. Kromě přírodních krás je zde řada historických památek – hradů Bouzov, Helf-štýn, Šternberk, zámků – Úsov, Tovačov, Velké Losiny, Jánský Vrch, Náměšť na Hané, desítky muzeí a galérií. Navštěvované je především krajské město Olomouc s druhou největší městskou památkovou rezervací. Nejvýznamnější památkou v Olomouci je barokní Sloup Nejsvětější Trojice na centrálním náměstí, který byl v roce 2000 zapsán do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. V blízkosti Olomouce leží známé poutní místo s bazilikou Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku a nedaleko odtud zoologická zahrada. Kraj je také významnou lázeňskou lokalitou. Turistické regiony Střední Morava a Jeseníky patří počtem lázeňských míst, dlouhou tradicí a rozmanitou nabídkou léčebných a relaxačních pobytů k nejvýznamnějším lázeňským destinacím v Česku. V Olomouckém kraji je i řada příležitostí ke sportování. Bylo již vyznačeno přes 1500 km cyklistických tras, k vodním sportům je možno využít řadu moderních bazénů a přírodních koupališť. V Prostějově a v Přerově jsou známá tenisová střediska. Mnohé návštěvníky přilákají i závodní speciály na trati Ecce Homo u Šternberka, či závody silných strojů v Přerovské rokli.

Diváci mohou sledovat fotbalová i hokejová utkání na vybavených hři-štích a zimních stadionech rozmístěných po celém regionu. Pro zimní sporty je upravena řada sjezdovek a lyžařských stop v Jeseníkách v nejznámějších areálech Červenohorské sedlo, Petříkov, Ostružná, Ramzová a mnoha dalších. Olomoucký kraj je regionem s bohatou historií, s pestrou a malebnou přírodou, s množstvím kulturních, sportovních i rekreačních příležitostí. Ekonomika regionu je zaměřena na tradiční zemědělství, zpracovatelský průmysl a služby. Předpokladem pro další rozvoj regionu je strategicky výhodná poloha, dopravní dostupnost, rozvinutá infrastruktura, dostatek kvalifikovaných pracovních sil i vstup zahraničních investorů. Díky realizaci dlouhodobých strategických plánů se ekonomická situace v Olomouckém kraji postupně zlepšuje a věříme, že vzestupná tendence bude pokračovat i v následujících letech.

Předvolební

Naši zemi zaplavilo

krkavců černých hejno.

Všechno dobré vyzobali,

zůstalo jen lejno.

Tam, kde kdysi půda kvetla

chmelem a pšenicí,

dnes se všude roztahují

cizí překupníci.

Místo dobré české šunky

jen kůže a éčka.

To nám budou růst a sílit

chudá česká děcka.

Pláčou kmeti a robátka,

v pokladně je díra,

vládne tady drzá cháska,

ta nám vše vyžírá.

Proto pojďme všichni k urnám.

Když dobře zvolíme,

potom všechny krkavce

odsud vypudíme.

 

 

Ewa Konečná,

Olomouc 2017- volby

 

Kalendář akcí KČP, z.s.

Návod jak pracovat s kalendářem ke stažení ZDE.

 

Olomoucký kraj - aktuality

KČP Olomouckého kraje - kdo jsme, od kdy tady jsme a co děláme !

18.06.2017 22:21
Příspěvek do zvláštního čísla Hraničáře u příležitosti 25.výročí vzniku KČP-Žďár n.S. 3.6.2017 Olomoucký kraj se rozkládá ve střední části Moravy a zasahuje i do její severní části. Z hlediska územně-správního tvoří spolu se Zlínským krajem oblast Střední Moravy (NUTS 2). Vznikl 1. ledna 2000...

Souhlasné stanovisko členů KČP Olomouckého kraje

16.04.2017 17:17
Na dnešní besedě Krajské rady KČP Olomouckého kraje a také na následující besedě Okresní organizace KČP v Olomouci -jsme byli seznámeni s Memorandem účastníků celostátní konference Klubu českého pohraničí v Brně dne 8.dubna 2017 na téma „Sudetoněmecká a katolická verze našich...

Podporujeme vyjádření NR KČP

03.11.2016 22:37
Dne 2.11.2016 jednoznačně schválila KR KČP Olomouc na svém jednání souhlasné stanovisko s dopisem- ze dne 30.10.2016- naší NR KČP  prezidentovi ČR. Souhlasíme s každým písmenem dopisu k současným pokusům části české politické pravice o politickou destabilizaci v ČR. Stojíme za naší NR KČP...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>