Vítejte v Rýmařově...

KLUB ČESKÉHO POHRANIČÍ V RÝMAŘOVĚ BUDE ZALOŽEN ...

V Rýmařově byly na přelomu roku 2005 a zejména v lednu 2006 zahájeny práce na oslovení a poté na soustředění členské základny. Vedle zájemců o historii jsou oslovování členové z řad klubů vojenské historie, nadšenci zabývající se bunkry a obrannými opevněními u nás. Prvním úkolem Klubu českého pohraničí bude shodnout se na regionálních tématech, které bude chtít KČP v Rýmařově prezentovat a popularizovat. Ve své činnosti pak bude vycházet z usnesení a úkolů přijatých posledním VI. národním sněmem KČP, konaným v říjnu 2004 v Plzni. Pro získání zájemců a členů z řad občanů města byla v lednu rýmařovská veřejnost informována o založení Klubu v místním periodiku Horizont. Klub si už zřídil také vlastní webové stránky, a to na adrese: www.kcprymarov.estranky.cz , rád zveřejní příspěvky členů klubu i širší veřejnosti.

Zájemci o členství v KČP a o bližší informace se rovněž mohou dotázat na E-mail adrese: kcp.rymarov@seznam.cz , předpokládaným termínem ustavující schůze bude měsíc březen.

Rýmařovský KČP má zájem také spolupracovat s už existujícími místními sdruženími KČP v Bruntále a v Krnově. K zájmu Klubu bude patřit i prohlubování spolupráce s dalšími vlasteneckými občanskými sdruženími, a to nejen v rámci bruntálského regionu. K činnosti Klubu bude zejména patřit například připomenutí významných výročí a událostí v novodobé historii naší republiky. Klub také předpokládá spolupráci s regionálními historiky, s učiteli dějepisu na školách, ale i s Městským muzeem v Rýmařově. Bližší informace a konkrétnější dotazy případným zájemcům o členství v Klubu zodpoví členové uvedení za přípravný výbor.

Stručná informace o městě Rýmařov

Podhorské městečko Rýmařov, s necelými 10 tisíci obyvateli, leží na území Moravskoslezského kraje, v okrese Bruntál, v nadmořské výšce kolem 600 m, na rozloze zhruba 60 km2. Území města spadá do Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Dnešní Rýmařov vznikl postupným spojením vlastního města s dříve samostatnými obcemi Edrovice, Harrachov, Jamartice, Janovice, Janušov, Nové Pole, Ondřejov a Stránské. Novodobá historie města se začala psát po roce 1945, kdy do Rýmařova přišli obyvatelé – osídlenci převážně z různých koutů českých zemí a ze Slovenska, ale také z ukrajinské Volyně a reemigranti z Rumunska a připojili se ke zbytku německého obyvatelstva, které nebylo po válce vystěhováno. Z hlediska historie patří město Rýmařov do skupiny měst, jež buď neměla, nebo nedochovala zakládací listinu. Vznikající obec Rýmařov tehdy doplnila soustavu starších správních středisek v kraji (Bruntál, Uničov). Obec vznikla někdy ve druhé polovině 13. století v době panování Přemysla Otakara II. (1253 – 1278),  nejpozději zjara 1278. Název Römerstadt se ustálil v období 16. až 18. století.

Horopisně patří samotné město Rýmařov na hranici mezi Nízkým a Hrubým Jeseníkem. Leží však na okraji Nízkého Jeseníku v údolí, které vyhloubily zdrojnice z východních svahů jižní části Hrubého Jeseníku - Podolský potok napájí četné přítoky. Výrazné vyvýšeniny v okolí města tvoří Stráň (670 m), Ondřejovské sedlo (630 m) a kóta 689 západně od středu města. Severně od města se vypíná Holý vrch (651 m) a Moravická hora (741 m). 

Území Rýmařovska se rozkládá v jižní části okresu Bruntál a tvoří spádové centrum pro okolní obce - Stará Ves se Žďárským Potokem, Dolní Moravice s Horní Moravicí a Novou Vsí, Malá Morávka s Karlovem, Malá Štáhle, Břidličná s Vajglovem a Albrechticemi, Jiříkov se Sovincem a s Těchanovem, Ryžoviště, Horní Město s Rešovem s Dobřečovem se Skálami a Stříbrnými Horami, Tvrdkov s Rudou.

Dopravní spojení Rýmařova usnadňuje státní silnice č.11 Šumperk - Bruntál - Opava - Ostrava. Z jihu je město přístupné od Šternberka přes Sovinec - Stránské nebo přes Uničov a Dlouhou Loučku. Vlakové spojení Rýmařova navazuje ve Valšově na železniční trať Olomouc - Krnov - Opava.

Rýmařov - aktuality

MNICHOV 1934-1938

01.07.2012 13:50
70. výročí hanebného Mnichovského diktátu a obsazení ČSR v roce 1938 JAK SE PŘIPRAVOVAL A PŘIBLIŽOVAL OSUDNÝ „MNICHOV 1938“ Chronologie nejdůležitějších událostí nejen na severní Moravě v letech 1934 – 1938 Letos si budeme připomínat už 70. výročí Mnichovského diktátu a následné...

Vysočanský kongres ODS a ekumenický koncil v Kostnici podobnost čistě náhodná (?)

01.07.2011 13:48
Tak nám o Mikulášském víkendu proběhl a skončil 19. kongres Občanské demokratické strany. Bylo to velkolepé, audiovizuálně, hotelově, nákladově (prý snad kolem 5 mil. korun), účastí – a také předně programově, tedy formou a obsahem. Pokud bylo lze nějaký obsah v jednotlivých vystoupeních...