Moravskoslezská krajská rada KČP, z.s.

Brzy po tzv. „sametové revoluci“, již od počátku roku 1990 se v severních Čechách začíná

rodit myšlenka nutnosti aktivně čelit nové hrozbě germanizace českého pohraničí a bránit zájmy jeho obyvatel.

V tomto duchu začali chomutovští členové marxisticko-leninského kroužku oslovovat občany v severočeských a západočeských okresech. V květnu 1990 zde zakládají první místní Klub českého pohraničí. 

Na podzim téhož roku je ustanoven přípravný výbor KČP v Ústí nad Labem zahrnující příznivce a stoupence z Chomutovska, Lounska, Teplicka, Děčínska a Ústecka. Ten postupně shromáždil všechny dokumenty potřebné pro registraci u Ministerstva vnitra České republiky.

30. 6. 1992 je podána žádost o registraci a po necelém měsíci je 22. 7. 1992 Klub českého pohraničí zaregistrován. Toto datum se stává oficiálním dnem založení Klubu českého pohraničí  v České republice. To je impulsem k dalšímu, rychlejšímu formování KČP v České republice.

 

V našem Severomoravském kraji vznikl první Klub českého pohraničí a to:

 • 18. 03. 1994 v Opavě, zakládajícími členy byli přátele Jaša a Kramer a předsedou byl zvolen př. Chytrý Jan
 • září 1993 v Karviné a předsedou byl zvolen př. Krečmer Jan
 • 27. 11. 1995 v Jistebníku a předsedou byl zvolen př. Kubiš Miroslav
 • 29. 9. 1996 v Ostravě a předsedou byl zvolen př. Pšenica Antonín
 • podzim roku 1996 ve Fulneku a předsedou byl zvolen př. Klenka Miroslav
 • 05. 12. 1996 v Bruntále a předsedou byl zvolen př. Kalousek Miroslav
 • 09. 11. 1999 v Krnově a předsedou byl zvolen př. Hruda Miloš
 • 21. 03. 2006 v Rýmařově a předsedou byl zvolen př. Matuška Alois

 

Moravskoslezská KR KČP, o. s. vznikla po reorganizaci krajů dne 16. 3. 2002 v Opavě.

Přehled Moravskoslezských krajských sněmů KČP, z. s.

 • 16. 03. 2002 – Opava - ustavující sněm KR KČP Moravskoslezského kraje
 • 24. 04. 2004 – Opava - 1. krajský sněm MS kraje
 • 08. 04. 2006 – Opava - 2. krajský sněm MS kraje
 • 17. 04. 2010 – Krnov - 3. krajský sněm MS kraje
 • 15. 03. 2014 – Háj ve Slezsku - 4. krajský sněm MS kraje
 • 17. 03. 2018 - v osadě Pustý Mlýn u Brumovic - 5. krajský sněm MS kraje 

Přehled předsedů Moravskoslezské KR KČP, z. s.

 • 16. 03. 2002 – př. Vlach Jaroslav
 • 24. 04. 2004 – př. Vlach Jaroslav
 • 08. 04. 2006 – př. Vlach Jaroslav
 • 17. 04. 2010 – př. Gara Jan
 • 15. 03. 2014 – př. Gara Jan
 • 17. 03. 2018 - př. Gara Jan

Klub českého pohraničí, z. s. (KČP) si stanovil pro práci v roce 2016 tyto hlavní úkoly:

 • naplňování ústředního hesla KČP,
 • boj za mír,
 • migrační krize,
 • aktivizovat Vlastenecké fórum,
 • příprava 10. NS KČP ve Žďáru nad Sázavou
 • oslava 100. výročí vzniku ČSR a výsadba lípy.

Fotogalerie: MS KR KČP

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

MS KR KČP - aktuality

Delegace KČP Moravskoslezského kraje na X. Národním sněmu KČP ve Žďáru nad Sázovou ve dnech 30.6. - 1.7.2018.

03.07.2018 10:10

5. Moravskoslezský krajský sněm Klubu českého pohraničí.

19.03.2018 10:23
V sobotu dne 17. března 2017 se uskutečnil v osadě Pustý Mlýn u Brumovic již 5. Moravskoslezský krajský sněm Klubu českého pohraničí. Stalo se pěknou tradicí, že všechny akce se Krajská rada KČP snaží zasadit do oblastí, které mají historickou vazbu anebo alespoň kontext s našimi dějinami,...

Klub českého pohraničí Moravskoslezského kraje a Ostravy nezapomíná na historii naší vlasti..

15.02.2018 09:43
Dne 12.2.2018 předseda Moravskoslezské krajské rady a Městské rady Klubu českého pohraničí Václava Soukupa Ostrava položil  kytičku u pomníku všem padlým ochráncům Československých státních hranic na Cínovci a dne 14.2.2018 kytičky u hrobu 173 lidických mužů, památníku 60...

7. setkání tří krajských rad v Opavě

12.10.2017 21:57
V sobotu 7. října se v Opavě konalo již 7 společné setkání krajských rad KČP, z.s. Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského kraje. Akci uspořádal Moravskoslezský kraj v Opavě, která byla obohacena vzpomínkou k 150. výročí narození barda slezského lidu Petra Bezruče. Po přivítání se delegace...

Liptaňská tragédie

02.10.2017 07:35
9. zasedání MS KR KČP se tentokráte odehrálo v režii MěR Krnov, která zajistila nejen jednací místnost, ale také výjezd do Liptaně – obce ležící v okrese Bruntál, kde došlo v září 1938 k neodpustitelné události, šestinásobné vraždě členů Stráže obrany vlasti. Za pochmurného...

Automobilový zájezd Moravskoslezské krajské rady KČP na Slovensko.

03.09.2017 19:32
Moravskoslezská krajská rada uspořádala automobilový zájezd na 26. mezinárodní setkání občanů Čech, Moravy a Slovenska u příležitosti 70. výročí porážky banderovských sotní na Slovensku a 73. výročí SNP ve Varíně a Strečnu. Účastníci setkání si připomněli odkaz účastníků a hrdinů Slovenského...

Kytička pro padlé ochránce státní hranice

16.08.2017 22:05
Předseda MS KR KČP a MěR KČP Václava Soukupa Ostrava položil dne 14.8.2017  kytičku u pomníku všem padlým ochráncům Československých státních hranic na Cínovci.

Pietní vzpomínka na Cínovci

15.02.2017 07:49
Dne13.2.2017 odpoledne položila delegace Moravskoslezské krajské rady KČP kytičku u pomníku Bývalých ochránců státních hranic na Cínovci.   Jan Gara MS KR KČP

U památníku Čechů vyhnaných z pohraničí v Plzni

22.10.2016 23:17
V úterý 18. 10. 2016 předseda MS KR KČP a KČP Václava Soukupa Ostrava př. Gara položil kytičku u památníku Čechů vyhnaných z pohraničí v Plzni u plzeňské věznice Bory a to kousek od někdejší hranice Protektorátu Čechy a Morava. Pomník tvoří dva na sobě postavené kamenné kvádry. V horní části je...

14. zasedání MS KR KČP, z. s.

29.09.2016 06:20
14. zasedání MS KR KČP, z. s. se konalo dne 17. 9. 2016 u př. Adámka. V úvodu zasedání předseda př. Gara poblahopřál členům MS KR př. Gustému, Varteckému a Toškovi, kteří mezi zasedáními oslavili své narozeniny. Po schválení programu zasedání , následovala kontrola plnění závěrů ze 13....
1 | 2 | 3 >>