Vítejte na Krnovsku ...

 

Na konci roku 1999 se v našem pohraničním regiónu Krnov konalo z iniciativy Okresní rady KČP Bruntál  shromáždění místních občanů. Na tomto shromáždění byl ustaven Klub českého pohraničí a MěR KČP Krnov. Za svůj hlavní úkol si MěR uložila ochranu, uchování suverenity a celistvost území České republiky v souladu se stanovami KČP. Každoročně je zpracován plán činnosti na celý rok, MěR se pravidelně schází 1 x v měsíci . Městský sněm s besedou se koná 1 x za čtvrtletí. Členskou základnu v tomto roce tvoří kolem 60 členů.

MěR KČP Krnov je pravidelně zvána na městský úřad, kde informuje o své činnosti a poslání. Během naší působnosti v Krnově je naše spolupráce s úřady na dobré úrovni a to při organizování společných oslav slavných výročí v tom roce i při pietních akcích. Naše činnost je ze strany městského úřadu finančně a morálně podporována.

Velmi dobrá spolupráce je i s ostatními vlasteneckými a občanskými sdruženími. Navázali jsme spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu a Svazem přátel národů východu, zúčastňujeme se jejích akcí během celého roku.

Naši práci propagujeme dopisovatelskou činnosti v časopise Hraničář a v Haló novinách, případně v dalším levicovým tisku. Ve středu našeho města máme umístěnou naši propagační skříňku, která je pravidelně obměňována k významným výročím v roce. Jsou v ní zveřejňovány důležité články z novin a časopisů, které upozorňují na činnost "Landsmanšaftu", směřujícího proti naší republice.

Tři členové naší městské rady jsou členové Moravskoslezské krajské rady KČP . Na 6. sněmu NR KČP v Plzni byl zvolen za jejího člena přítel Zdeněk Kořínek , který se aktivně zapojil do práce a MěR KČP a informuje o práci NR KČP.

V našem pohraničním městě Krnov sledujeme a vyhodnocujeme germanizační aktivity na celém našem území. Zúčastňujeme se přednášek, které pořádá Krajanská společnost Němců a v diskuzi vyvracíme nepravdy a zkreslené skutečnosti o obsazení pohraničí a odsunu Němců v rámci Postupimské dohody po 2.světové válce. Pořádáme přednášky na středních a základních školách s přizváním historika z Prahy ing. Jiřího Sobotky o vzniku naší republiky a předválečném stavu v pohraničí.

V součastné době připravujeme a aktivně se zúčastňujeme pietních akcí, jako na příklad v Lomnici u Rýmařova, kde je pohřebiště a památník 362 umučených sovětských zajatců.

Dále se zúčastníme pietního aktu na hřbitově ve Skrochovicích, kde jsou pochování vězni, převážně Poláci z koncentračního tábora, který byl za války zřízen v této obci.

Každoročně se zúčastňujeme pietního aktu v Liptáni, kde při nástupu Henlajnovců v roce 1938 byli zastřeleni příslušníci tehdejší naší Stráže obrany hranic.

Naší snahou je podpořit mírové soužití s německým národem, ale na rovných základech a bojovat proti násilné germanizaci, jejímiž nositelem jsou revanšistické spolky s Posseltem a předsedou Bavorské vlády Stroiberem.

Krnov - aktuality

Oslavy v Krnově.

07.12.2017 19:59
Dne   24. října 2017 proběhly ve městě Krnově oslavy 99 let vzniku samostatné Československé republiky.   Město Krnov uspořádalo před budovou Gymnázia vzpomínkovou akci u pomníčku s nápisem – Obětem válek a násilí." Po tomto následovala oslava v koncertní síni v kostele U...

Práce s mladými se daří.

09.10.2015 06:58
Naše Městská organizace KČP v Krnově má každoročně v plánu práce organizovat přednášky ve školách. V minulých létech jsme využili lektory, kteří prošli koncentračními tábory za ll.světové války nebo zažili válečné útrapy, byli i násilně vystěhováni z pohraničí v roce 1938....

15. výročí KČP

14.04.2014 08:00
20. února 2014 byla svolána slavnostní členská schůze členů a příznivců KČP v Krnově. Úvodem schůze jsme poděkovali našim stálým členům a Městskému výboru KSČM za soustavnou pomoc při plnění zadaných úkolů. Schůzi zahájil přítel Miloš Hruda, který je zakládajícím členem a po celou dobu naší...

Vzpomínka na Liptaňskou tragédii

04.10.2013 08:33

Setkání v Cvilíně

02.08.2012 13:47
Jako každoročně se scházíme ke společnému jednání a přátelskému posezení společně členy výboru KČP Opava. Letos to bylo opět v zahradkářské kolonii na Cvilíně.Přítel ing.Zedníček,který letos oslavil 87.let nás seznámil s práci našeho klubu a další problematikou,přítel Studený,předseda KČP Opava...

VÝLET DO OSOBLAHY

15.07.2012 20:06
Dne 14. července 2012 absolvovali členové KČP Krnov a KČP Opava  výlet do Osoblahy. Cestu z Třemešné do Osoblahy sponzoroval KČP Krnov. Z Třemešné do Osoblahy jsme jeli po úzkorozchodné trati dobovým vláčkem. Výlet byl fajn, počasí nám celkem přálo, jen při zpáteční cestě bylo...

Mají občané právo znát pravdu ??

15.07.2012 20:05
Již několik roků usiluje klub Českého pohraničí o to, aby radnice krnovské veřejnosti sdělila, na základě jakých poznatků souhlasila s požadavkem Sud. Němců, někdejších krnovských občanů, pořídit na městském hřbitově na místě údajného hromadného hrobu pamětní kámen. V tom hrobu mělo být...

OSOBLAŽSKO - SLEZSKÉ ZEMSKÉ DRÁHY

01.01.2012 07:25
OSOBLAŽSKO Nejzazší výspa Moravskoslezského kraje město Osoblaha bylo jako první v České republice dne 24. 3. 1945 osvobozeno Rudou armádou. Město bylo zničeno urputnými boji, které trvaly po 3 dny a z náměstí zůstala jen kašna a polorozbořený kostel. Malá Haná, jak se této oblasti říká, je...

Pietní akt v polských Hlubčicích.

01.10.2011 07:29
V měsíci říjnu 2011 odjela z Krnova delegace členů Svazu protifašistických bojovníků, Klubu českého pohraničí a KSČM, poklonit se památce zavražděných příslušníků SOS (Strážce obrany státu) v Liptáni. Stanice byla přepadena místními němci 22. září 1938. Jednalo se o 6 příslušníků. Těla...

Co ve zprávě o Německo – českém týdnu nebylo:

01.05.2011 07:31
Poklidnou atmosféru čtení německé spisovatelky z románu "Rozinková louka" ukazující, že bezkonfliktní soužití Čechů s Němci či opačně je možné, prolomila překladatelka, když vehementně v diskuzi sama začala přítomným vysvětlovat, jakých hrůzných pogromů se Češi v té době vůči Němcům...