rok 2011

PRVNÍ ROČNÍK CYKLISTICKÉ EXPEDICE

CHEB - BRATISLAVA

POZOR! STÁTNÍ HRANICE 2011

"PO STOPÁCH OBJEKTŮ POHRANIČNÍ STRÁŽE"

Cíl:

     Tato expedice měla za úkol zmapovat současný stav všech objektů pohraničních rot a jejich změny po časovém úseku dvanácti měsíců, který uplyne od fotografování v roce 2011. Na základě získaných materiálů, budou příští ročníky rozšířeny o další místa – zrušené roty a pomníky vážící se k historii PS. Nezůstanou nepovšimnuty ani aktivity, jako jsou znovu zbudované části SIS, skanzeny a muzea PS.

Účast:

Prvního ročníku se zúčastnil jeden účastník – Láďa Nekvapil.

Plán cyklistické expedice:

 

Zahájení sobota 1. 5. 2011 u 1.r.PS  Trojmezí  start v 6.00 hodin.

 

1 den: 1. 5. 2011      Trojmezí - Starý Hrozňatov                  

2 den: 2. 5. 2011      Starý Hrozňatov -  Hraničky                                

3 den: 3. 5. 2011      Hraničky – Folmava                                             

4 den: 4. 5. 2011      Folmava -  Černé jezero                                        

5 den: 5. 5. 2011      Černé jezero – Žďárek                                           

6 den: 6. 5. 2011      Žďárek   - Spáleniště                                           

7 den: 7. 5. 2011      Mnichovice – Nové Hrady                                           

8 den: 8. 5. 2011      Nové Hrady - pauza

9 den: 9. 5. 2011      Nové Hrady – Slavonice

10 den: 10. 5. 2011  Slavonice - Čížov

11 den: 11. 5. 2011  Čížov – Hrušovany                                                

12 den: 12. 5. 2011  Hrušovany – Gajary                                               

13 den: 13. 5. 2011  Gajary – Rusovce konec v 17,25 hodin

 

Celkem bylo najeto 1046 km.

 

Fotodokumentace na webových stránkách:

https://fita79.rajce.idnes.cz/1_r.PS_Trojmezi_Cheb_-_6_r.PS_Javori_pila_Susice_1.-5.5.2011_Dil_1

https://fita79.rajce.idnes.cz/6_rPS_Javori_Pila_Susice_-_13_r.PS_Hajnice_C.Budejovice_5_-9.5.2011_Dil_2/

https://fita79.rajce.idnes.cz/13_r.PS_C._Budejovice_Hajnice_-_13r.PS_Bratislava_Rusovce_9.5.-13.5.2011_-Dil_3/

 

 

Fotogalerie: 2011