Vítejte na Bruntálsku ...

 

Klub českého pohraničí byl v Bruntále ustaven dne 5. 12. 1996 a předsedou byl zvolen Miroslav Kalousek. Vznikl spontánně na základě potřeby obrany zájmů našich občanů v pohraničí, proti oživení činnosti a nastolování požadavků sudetoněmeckého landmanšaftu po omluvě Václava Havla za odsun. V Bruntále se tyto otázky staly velmi živými zvláště při silné angažovanosti Klubu českého pohraničí za starý Bruntál ve prospěch odpuštění a propagace požadavků landsmanšaftu a některých prominentních občanů města, kteří se angažovali v obhajobě zájmů a navracení majetků Německému řádu. Dnes se to děje skrytě a jinými formami.

První pracovní schůze Městské rady KČP Bruntál se uskutečněna již podle plánu práce na 1. pololetí 1997 dne 30.12.1996. Od prvopočátku až dosud jsou pro každého člena Městské rady zpracovávány zápisy z průběhu jednání, plány práce na každé pololetí obsahují problematiku a její řešení v pravidelných měsíčních schůzích městské rady.

Městská rada pracuje od počátku s velmi fundovanými přáteli, kteří nám pomáhali objasňovat historii našeho národa a státu a zejména problematiku Němců v našem pohraničí.

Od roku 1998 si Městská rada vzala za svou povinnost pečovat o důstojný stav pohřebiště vojáků Rudé armády v Bruntále, kde je pohřbeno 804 rudoarmějců. Každý rok se podílíme na organizaci úklidu a úprav pro konání pietní vzpomínkové akce 7. května, k výročí osvobození města Bruntálu.

V roce 2005 KČP Bruntál vydat knihu JUDr. Brothánka „Poslední rok v československém Bruntále“; z vydání jsme darovali 280 výtisků delegátům VII. národního sněmu v Brně v září 2006.

Pravidelně – nejméně jednou ročně – zabezpečujeme přednášky pro studenty vyšších ročníků na obou gymnáziích, strojní průmyslovce, obchodní akademii a středním odborném učilišti. Přednášky se setkávají s oceněním a hlavně studentů. Jsme v trvalém kontaktu s pedagogy středních škol, kteří vyučují občanskou nauku a dějepis.

 

Fotogalerie: Bruntál

Bruntál - aktuality

Setkání tří krajských rad KČP v Kroměříži

24.09.2016 11:17
Poslední akcí nedávné doby v okruhu činnosti bruntálské Městské rady Klubu bylo setkání 3 krajských rad KČP (olomoucké, zlínské a moravskoslezské) v Kroměříži. Setkání proběhlo v městě zařazeném již před lety do seznamu UNESCO, nád­herném městě na řece Moravě, městě Podzámecké a Květné...

Akce Klubu českého pohraničí – Brušperk a Liptáň.

27.08.2016 11:16
Dne 27. srpna 2016 uspořádal OV KSČM Bruntál ve spolupráci s Levicovým klubem žen Vrbna pod Pradědem, Klubem českého pohraničí(KČP) Bruntál a Česko-ruskou společností(ČRS) Bruntál autobusový zájezd na Slavnosti česko-slovanské vzájemnosti konané v Brušperku. Krásné počasí pozdní­ho léta,...

Přínos města Bruntálu k ochraně státní hranice

25.06.2016 11:15
Dne 25. června letošního roku se konalo v Nymburce celostátní setkání Klubu čes­kého pohraničí, jehož součás­tí je sekce ochránců státních hranic sdružující příslušníky Pohraniční stráže. Při této příležitosti bylo vzpomenuto přijetí zákona O ochraně státních hranic - Národním shromážděním ČSR ze...
1 | 2 | 3 >>