Vítejte ve Žďáru nad Sázavou ...

Žďár nad Sázavou - někdejší osada Žďár vznikla při cisterciáckém klášteře založeném Bočkem z Obřan roku 1252. Po krátkodobé existenci v místech označovaných dnes "Na starém městě" byla přemístěna na levý břeh řeky Sázavy, do míst dnešního historického jádra. O Žďáře jako městečku se poprvé zmiňuje listina z roku 1293. V roce 1704 potvrdil císař Leopold I. městu Žďáru jeho výsady a rozmnožil jeho znak. Do znaku města z roku 1607 byl přidán znak opatský a znak žďárského kláštera. Tohoto rozmnoženého znaku město používá dodnes.

Při nové politické organizaci po roce 1848 se Žďár stal roku 1850 sídlem soudního okresu. Politický okres byl v Novém Městě na Moravě. Ve druhé polovině 19. století se začal ve městě rozvíjet národní život. Na přelomu 19. a 20. století vznikly první větší podniky, hlavně obuvnické. Město získalo ve dvou etapách (1898 - 1905) železniční spojení (Havlíčkův Brod - Žďár - Nové Město - Tišnov). Došlo též k prvním větším zásahům do staré zástavby.

V roce desátého výročí vzniku Československé republiky (1928) Žďár navštívil president T.G.Masaryk. Snímek z jeho návštěvy byl vzorem pro československou poštovní známku vydanou roku 1938. Po druhé světové válce, v roce 1949, byl místo původního úředního názvu Žďár zvolen nový název města: Žďár nad Sázavou. V souvislosti s výstavbou strojíren a sléváren – Žďas došlo také k výraznému nárůstu počtu obyvatel, vznikly nové části města a v sedmdesátých letech přišla na řadu přestavba celého jádra někdejšího Žďáru.

Klub českého pohraničí, o.s. pracuje ve městě od 28. srpna 2006.

Žďár nad Sázavou - aktuality

Vánoční beseda ve Žďáru n. Sázavou

15.12.2011 13:56
Okresní rada KČP ve Žďáru n. Sázavou zorganizovala a zajistila na závěr roku 2011 besedu s pohoštěním pro členy KČP s manželkami a sympatizanty v pondělí dne 19.12.2011v zasedací místnosti OV KSČM. Na tuto besedu byli pozváni jako hosté, poslankyně parlamentu ČR JUDr. Marie Rusová, předseda...

Byli jsme opět v Polničce

04.07.2011 13:58
Vzali jsme s potěšením na vědomí, že zájem o nejnovější dějiny naší vlasti neskončil u starších dětí na Základní škole v Polničce loňského roku po jejich úspěšné účasti v soutěži k 65. výročí osvobození od fašistické okupace. Na pozvání ředitelství školy ji opět dva naší členové navštívili a...