Vítejte v Třebíči...

Třebíč je na západě Moravy, v jihovýchodní části kraje, druhým největším městem kraje Vysočina. Leží na řece Jihlavě v nadmořské výšce mezi 392 m n. m. (u Palečkova mlýna při řece Jihlavě) a 503 m n. m. (Strážná hora s Kaplí Povýšení sv. Kříže). V roce 2008 ve městě žilo 38 717 obyvatel. Historie Třebíče souvisí se založením zdejšího benediktiského kláštera v roce 1101, na jehož místě se dnes nachází zámek.

První písemná zmínka o městě, kterou je listina opata Martina, pochází z roku 1277. Městská práva Třebíč dostala od markraběte Karla roku 1335, s nimi i právo opevnit se hradbami a příkopy. Třebíč v doch svého největšího rozmachu byla po Olomouci a Brně nejvýznamnějším střediskem na Moravě.

Začátkem 20. století MUDr. Jaroslav Bakeš založil nemocnici, ve třicátých letech pak místní koželužnické závody koupil Tomáš Baťa, který začal stavět dělnické kolonie v Borovině a vytvořil základ celé dnešní místní části Borovina.

Během druhé světové války prožívalo město jistý útlum, protože v koncentračních táborech byli vyvražděni místní Židé, kteří se podíleli na předválečném hospodářském růstu. Po válce v Třebíči vzrostla síla členů KSČ, zvláště vysokým počtem dělníků a některým významným komunistům, kteří z města pocházeli (B. Šmeral, G. Kliment a další). V sedmdesátých letech dvacátého století začíná stavba sídliště, školy a dalších zařízení. Investice jsou součástí budování první české jaderné elektrárny Dukovany.

Dne 3. července 2003 se židovské ghetto a bazilika staly součástí seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Klub českého pohraničí, o.s. v Třebíči zatím není.