Vítejte v Pelhřimově ...

 

Pelhřimov - historie města spadá do 12. století, kdy jsou první zmínky o původní osadě v místech dnešního pivovaru, děkanské zahrady a kostela sv. Víta. Podle pověsti však město založil v letech 1225 - 1226 pražský biskup Pelegrin (Pelhřimov), který se stavil u místní studánky cestou do Říma. Tomu snad i odpovídá městský znak s podobou poutníka v bráně mezi dvěma věžemi.

Na počátku 13. století po vyplenění původní osady Vítkem z Hluboké došlo k založení nového města na pravidelném půdorysu, který je v centru zachován dodnes. Rozvoj města příznivě ovlivnila těžba stříbra v okolí Křemešníka. Ve městě byla také rozvinuta řada řemesel, hlavně soukenictví, plátenictví, tkalcovství, barvířství, pernikářství a pivovarnictví. V roce 1596 byl Pelhřimov povýšen na město královské a v této době začíná i jeho značný stavební rozmachu. Významný byl i rozvoj průmyslu v 19. století. V Pelhřimově zakotvil především průmysl kartáčnický, pletařský a výroba zemědělských strojů.

Starobylé město Pelhřimov leží v jedné z ekologicky nejméně dotčených oblastí České republiky, v nejzápadnějším výběžku Českomoravské vrchoviny v nadmořské výšce 550m a často je označováno jako brána kraje Vysočina.

V současnosti je Pelhřimov přirozeným střediskem regionu s rozvíjejícími se službami a průmyslovou výrobou. Díky každoročnímu festivalu je již také dobře znám pojem „Pelhřimov, město rekordů a kuriozit“.

Klub českého pohraničí, o.s. v Pelhřimově zatím není.