Kronika

Korespondence s prezidentem republiky

05.07.2012 07:48
Krajská rada Klubu českého pohraničí, o.s., kraje Vysočina se sídlem v Havlíčkově Brodě, zastoupená předsedou Miloslavem Wasserbauerem, zaslala panu prezidentu Václavu Klausovi dopis tohoto znění: Vážený pane prezidente, s naprostým nepochopením jsme vzali na vědomí vyznamenání bratří...

2. výročí úmrtí pohraničníka Jaroslava Jasana

18.03.2011 14:00
Dne 18. března 2011 jsme u příležitosti 2. výročí úmrtí pohraničníka Jaroslava Jasana, položili kytici na jeho hrob ve Světlé nad Sázavou. Jaroslav Jasan byl jedním z těch strážců hranic, kteří se při výkonu služby střetli se záškodníky, směřujícími do Bavorska. Na hlídce spolu se strm....

Dárek k devadesátinám

26.10.2008 07:05
„Lide československý! Tvůj odvěký sen stal se skutkem. Stát československý vstoupil dnešního dne v řadu samostatných, svobodných, kulturních států světa. Národní výbor, nadaný důvěrou veškerého lidu československého, přejal jako jediný a oprávněný a odpovědný činitel do svých rukou správu...

Neslavné 70. výročí – tragické dny roku 1938

29.09.2008 07:49
Před půlnocí 29. září 1938 byla v Mnichově podepsána dohoda mezi Německem, Spojeným království, Francií a Itálií o odstoupení sudetoněmeckého území a o zodpovědnosti za zajištění kroků nutných k jeho zabezpečení. Konečné vytýčení hranic provede mezinárodní výbor. Modality vyklizení...

Sedmdesát let poté

29.09.2008 07:23
  V roce 2008 Klub českého pohraničí patřil k těm, kteří nepřehlédli neblahé výročí podpisu Mnichovské dohody z 29. září 1938. Sál Státních aktů Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byl místem konference „Mnichov – sedmdesát let poté“, připravené Národní radou Klubu českého pohraničí. Z...

Korespondence s prezidentem republiky

03.08.2008 14:02
Krajská rada KČP získává dojem, že prezident České republiky Václav Klaus patří k menšině našich státníků a politiků, kteří reagují na podněty svých spoluobčanů. Platí to i v případě dopisu koncem listopadu 2008 zaslaném hlavě státu jménem členů občanského sdružení KČP kraje Vysočina se sídlem v...

Po stopách hrdinů

05.07.2008 07:39
Díky přátelským, soudružským vztahům rady KČP kraje Vysočina s Jihočeskou KR KČP byli naši členové účastníky autobusového putování Jihočechů po východním Slovensku. Nepřehlédnutelným cílem poznávacího zájezdu po významných historických a kulturních památkách Slovenska bylo i uctění...

Vzniká památník strážcům čs. státních hranic

05.07.2008 07:38
Letopočet 2008 je nepřehlédnutelným jako rok vzniku samostatné ČSR (*1918). Výročí je také příležitostí k řadě různých iniciativ. A Klub českého pohraničí kraje Vysočina se ujal zadání brněnského sněmu KČP z roku 2006, vybudovat Památník ochráncům československých státních hranic a slíbil...

Národní park Malá Fatra

05.07.2008 07:19
Je znám i svým významným kultovním místem, obcí Těrchová, chcete-li rodištěm slovenského Robina Hooda, nesmrtelné postavy slovenské národní mytologie Juraje Jánošíka (1688 až 1713), který prý bohatým bral a chudým dával. Nejstarší známou písemností o Těrchové je zakládací listina...

Pietní shromáždění v Leškovicích

27.03.2008 07:41
  Členové diplomatického sboru Běloruska, Ruska i Ukrajiny, poslanci PČR, představitelé měst a obcí i občané z Havlíčkobrodska přišli ve čtvrtek 27. března odpoledne uctít památku členů štábu Partyzánské brigády Mistr Jan Hus. Mezi účastníky pietního aktu k 63. výročí jejich...
1 | 2 >>