Vítejte v Jihlavě ...

 

Jihlava – nejstarší horní město českých zemí. Historicky poprvé je z konce 12.století na návrší nad řekou Jihlavou doložena slovanská vesnice s kostelíkem sv.Jana Křtitele. Stala se východištěm kolonizace kraje, neobyčejně urychlené nálezem stříbrných rud ve 40.letech XIII. století. Stříbrná horečka sem přivedla horníky, řemeslníky a obchodníky z celé Evropy. Malá vesnice jejich náporu a potřebám nestačila, a proto se začalo na protějším břehu řeky budovat nové město. Bohatství plynoucí z dolování se projevilo zejména velkorysostí jeho založení.

Jihlava zaujímá přední místo i v oblasti právní – poprvé ve střední Evropě zde bylo vedle městského práva kodifikováno horní právo, které se stalo vzorem pro řadu dalších horních měst. Po dlouhá staletí byla Jihlava sídlem vrchního horního soudu.

Velký požár v roce 1523 ukončil středověkou etapu výstavby města, které bylo později obnoveno v renesančním stylu. Vzniká jihlavský typ domu s tzv. krytým dvorem, kdy se nad gotickou dolní síní (mázhauzem) otevírá renesanční prostor horní síně s arkádovou lodžií a toskánskými sloupy obvykle zaklenutý sklípkovou klenbou a často doplněný freskovou výzdobou. Město velmi utrpělo za švédské okupace během třicetileté války. Časem bylo obnoveno v barokním duchu. Nejvýznamnější stavbou té doby je jezuitský kostel sv. Ignáce vybudovaný spolu s kolejí a gymnáziem v poslední čtvrtině 17.století.

Poprvé v roce 1951 (nové znění z r. 1982) byla vyhlášena městská památková rezervace. V historickém středu je 213 památkově chráněných objektů, z toho 70 památek. Jedinečná kombinace gotické, renesanční a barokní architektury potěší každého obdivovatele uměleckých památek a dávné historie.

V Jihlavě vznikl Klub českého pohraničí, o.s. jako první na Vysočině již v roce 1995. Své členy a příznivce má i v Dobroníně či v Třešti.