Vítejte v Havlíčkově Brodě ...

Havlíčkův Brod, dříve Německý, je přitažlivé, starobylé město, jehož historie sahá až k počátku 13. století. Víc než 700 let leží na řece Sázavě v oblasti s mnoha přírodními krásami. Původní osada při stříbrných dolech se stala městem s královskými právy a až do konce druhého tisíciletí významným okresním městem.

V současné době ve městě žije téměř pětadvacet tisíc občanů. Z bohaté historie zůstalo dochováno kolem stovky památek a střed Havlíčkova Brodu je od 80. let památkovou zónou. Městské hradby s baštami, historické centrum s barokním náměstím, středověká Štáflova chalupa, kašna s Tritonem, zdobné kostely, pověstmi opředený symbol zrady na radniční věži (kostra hlásného Hnáta), nebo jeden z nejstarších a největších zvonů v českých zemích Vilém, jsou jen náznakem historického bohatství, které zve k prohlídce.

Pozoruhodná je i tradice brodského gymnasia, zvaného Carolinum, kde studovala řada osobností – Josef Dobrovský, Bedřich Smetana, Jan Zrzavý i Karel Havlíček Borovský, jehož jméno nese Brod od roku 1945. Kromě osobností patřících k historii města, jako byl významný instrumentalista Jan Václav Stamic, má Brod i dnes své slavné rodáky. K nim patří například výtvarníci Josef Saska a Jaroslav Šerých, houslový virtuos Josef Kekula a Bohuslav Matoušek, trenéři zlatých hokejových týmů Josef Augusta a Jaroslav Holík a další. Havlíčkovým Brodem prochází cyklostezka od Davle ke Žďáru nad Sázavou na které prostřednictvím populární cykloturistiky je možné sledovat okouzlující přírodní scenérie podél řeky Sázavy.

Klub českého pohraničí, o.s. pracuje ve městě od začátku roku 2005.

Havlíčkův Brod je také sídlem Krajské rady KČP kraje Vysočina. Ta byla ustavena 4. října 2005.