Vítejte v Sokolově ...

Okresní rada Sokolov...

Jako bájný Fénix má svá období, kdy vstává z popela, tak i naše organizace KČP Sokolov, se nyní pokouší o vzestup a probu zení se z období spánku.Celé minulé vedení OR KČP Sokolov,  již odešlo do hraničářského nebe a zanechalo po sobě jen pramálo dokumentů, potřebných pro činnost organizace. V podstatě neexis tuje evidence bývalých členů ani vyplněné přihlášky, kterých bych om se mohli zachytit a tak: “Stavíme na zelené louce!. Jak příznač né pro pohraničníky..

 

Aktuality - Sokolov

Ochránci přírody v lese pod horu Krudum

03.01.2014 08:00
Již zakladatel Felix Edmuntovič Dzeržinskij řekl ve svém projevu k novým milicionářům, že naše budoucnost je v našich dětech .Co je naučíme,co do nich vložíme,to nám také v budoucnu vrátí. Ano i My v OR KČP Sokolov tomu velmi dobře rozumíme a tak se snažíme vychovávat naši nadějnou mládež v lásce...

Po zavátých stezkách hraničářských chodníčků

14.10.2013 11:29
Sokolovská skupina KČP,příslušníci OSH Kraslice a OR So kolov, uskutečnila ve čtvrtek 11.července tématickou vycházku: “Po zavátých stezkách hraničářských chodníčků“. Celá vzpomín ková akce byla pojata jako oslava dne Pohraniční stráže. Navštívili jsme bývalá strážní stanoviště a poctivě vyšlapané...

z kalendáře akcí

01.10.2013 07:38
dne 9.února 2013 jsme se zúčastnili Masopustu v  Královském Poříčí na statku Ber  nard s doprovodným programem četnické pátrací stanice Habers birk   dne 9.března 2013 Habartov –  Policejní muzeum   - Beseda o smrti četnického stráž mistra Aloise Taubera a jeho...

Z jarního zasedání

01.10.2013 06:21
Na jarním zasedání  byl za předsedu OR KČP Sokolov jedno hlasně zvolen veterán kpt.v.v. PhDr.Pavel A.Sedláček,   Vážení přátelé,soudruzi a bratři!. Je před námi nelehký úkol a to postavit na nohy sokolovs kou skupinu. Co postavit na nohy,není na jaké,neb všichni aktiv ní členové vymřeli...