Vítejte v Karlových Varech ...

Okresní rada Karlovy Vary...

Řídí v počtu 7.členů práci klubů v Karlových Varech, Ostrově, Nejdku a Jáchymově. Předseda OR KČP je př. František Soukup.

Činnost Okresní rady je zaměřená na aktivizaci a rozšíření členské základny. Je však třeba říci,že se tento úkol řeší velmi obtížně a je to záležitost dlouhodobějšího charakteru. V řadě míst máme členy a sympatizanty, ale nedaří se ustavení klubů. Proto tento úkol zůstává trvalým.

V uplynulém období byla Okresní radou organizována pravidelná setkání, která dala prostor nejen vzpomínkám účastníků, ale také zhodnocení práce a seznámení s aktuálními úkoly Klubu českého pohraničí po VIII. národním sněmu KČP. Zúčastnila se jej také naše delegace spolu s ostatními účastníky VIII. národního sněmu. Přesto, že jsme už delší dobu nepublikovali na stránkách Karlovarského kraje neznamená to, že jsme nepracovali. Pravdou však zůstává, že stále ubývá počet našich členů hlavně z důvodu úmrtí. Naše a řady se doplňují jen velice pomalu.

Zúčastňujeme se různých setkání u příležitosti uctění památky padlých při osvobozování naší vlasti, obětí pochodů smrti, zavražděných příslušníků PS – des. Soukupa, antifašistů z Hazlova a Aše umučených v bojích apod. Naše delegace se zúčastnila otevření památníku všem ochráncům hranic v Krásné u Aše. Naše delegace se pravidelně zúčastňuje akcí okolních KČP- Cheb, Planá i akcí organizovaných LKŽ,ČSŽ i ČSBS ČR.  

Už tradicí se stala prohlubující se práce s dětmi.Dříve jsme připravovali a zorganizovali výtvarné soutěže žáků Základní umělecké školy, ale museli jsme od této aktivity pro nákladnost upustit.organizovali jsme také promítání filmů pro děti i dospělé s revoluční tématikou.

Pokračovali jsme v organizování zájezdů do Lidic, nebo dne 21.6.2011 do „Památníku Terezín“, který vedl př. Chládek.Naše zkušenost nám ukazuje, že našim dětem je Lidická tragedie a Terezínké mučírny už dost neznámým pojmem a tyto exkurze byly přijaty velmi dobře.Dokazují to i přiložené fotografie.Zájezd byl hodnocen jako významný doplněk výuky.

Karlovy Vary - aktuality

MEDAILE!

15.10.2017 15:21
Dne 7.10.2017. se sešel k 25. výročí založení největší občanské společnosti KLUB ČESKÉHO POHRANIČÍ, jehož vliv dnes přesahuje hranice státu, významný aktiv v obci TŘEBEŇ, nedaleko MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ, za účasti zahraničních hostů z Německa. V průběhu jednání bylo také oceněno...

ÚSPĚŠNÉ SETKÁNÍ POHRANIČNÍKŮ 3.brig. PS Karlovy Vary a sympatizantů.

03.11.2016 20:21
Setkání proběhlo 15.10.2016 v Karlových Varech-Doubí a na přípravě se nejvíce zasloužili př. NOVOTNÝ, NOVOTNÁ, SOUKUP, KUCIÁN, PhDr. MUSIL. Menší sál byl plný. Mezi nejznámějšími hosty byli manželka vel. brigády př. VRZALOVÁ, předseda NR KČP př. RICHTER, zástupkyně LKŽ př. BELÁŇOVÁ,...

Malé ohlédnutí za rokem 2015

12.12.2015 16:36
Každá organizace koncem kalendářního roku hodnotí a posuzuje svoji činnost  za uplynulý rok se svými klady i zápory, co se podařilo splnit a jaké se vyskytly nedostatky. Na základě rozboru se vytyčuje směr další činnosti.Tak postupovala i naše OR KČP na jednáních v listopadu a...

S E T K Á N Í Pohraničníků 3.b, PS Karlovy Vary, členů KČP a sympatizantů!

30.10.2015 07:47
Jako každý rok, tak i letos se setkali příslušníci 3.b. PS Karlovy Vary, členové OR KČP  plk. Jiřího Vrzala a jejich příznivci dne 17.10.2015 v Doubí u K. Varů.Příprava setkání byla náročná protože brigáda byla zrušena v r. 1966 a zde zůstali jen někteří.Na přípravě i průběhu se nejvíce...

NEZAPOMÍNÁME aneb „Případ Soukup“

07.09.2015 21:45
Jsou události, které jsou poučením as trvale zůstávají varováním. Jedna se stala pár kilometrů od Ostrova na rozhraní okresů K.Vary a Chomutova v obci České Hamry.Před desítkami let zde byl zavražděn pohraniční Jan Soukup.Jmenovaný byl povolán na 28denní cvičení a zařazen na pohraniční rotu u...

Setkání německých a českých přátel z hranice v Neustadtu

12.04.2015 08:38
Setkání německých a českých přátel z hranice v Neustadtu se v sobotu 11. 4. 2015 vydařilo... Jakoby vše ten den přálo tomu krásnému aktu plného přátelství a vzájemného porozumění. V prosluněném dopolední se sjelo v mnoha automobilech do příjemného prostředí Neustadtu - Vogtlandu asi 80 účastníků...

Uctění památky padlého pohraničníka při OSH svob. Františka Vaculi a britských letců

12.04.2015 08:35
Dnešního dne jsme uctili památku padlého pohraničníka při OSH svob. Františka Vaculi a britských letců... Dnešního dne 10. dubna 2015 ve 14,00 hodin jsme u pomníku svob. PS Františka Vaculi uctili jeho památku položením květin a připomenutím si okolností jeho úmrtí. Po zahájení...

Postoloprty-byli jsme tam také, aneb ještě žijí pamětníci!

13.10.2014 09:43
Za velmi krásného počasí se sešla řada významných funkcionářů, hostů i mládeže k odhalení památníku našich občanů, vyhnaných ze svých domovů z pohraničí.Účastníci v počtu cca 80-100 se shromáždili v krásném přírodním prostředí ve stínu vysokých stromů v areálu místního...

Z jednání Okresní rady KČP Karlovy Vary.

03.02.2014 07:30
První zasedání OR KČP Karlovy Vary  v r. 2014 zahájil předseda př. Soukup dne 20.ledna.Po schválení programu předal slovo mpř., který provedl kontrolu úkolů – úkoly jsou členy OR plněny.Zabezpečování plánovaných akcí bude i nadále naší hlavní činností.V Ostrově jsme získali i nečleny KČP pro...

Setkání vlastenců !

01.11.2013 06:35
Jako každoročně se dne 19.10.2013. sešli bývalí ochránci státní hranice 3.b.PS Karlovy Vary a jejich příznivci.Oproti jiným brigádám PS má Karlovarská nejtěžší postavení, protože byla zrušena již v r.1965 a pohraničníci se rozešli za prací po celé republice.Ostatní existovali ještě dalších 25...
1 | 2 >>