Vítejte v Chebu ...

Okresní rada Cheb...

Tato Okresní rada řídí Kluby v Chebu, Aši, Františkových Lázních, Plesné a Mariánských Lázních Předsedou ORKČP je RSDr. Josef Stolín, dlouhá 32,350 02 Cheb.

Na pozvání Okresní rady KČP o.s. L. Svobody v Chebu přijeli na besedu s občany první tajemník Běloruského velvyslanectví Yuri Kolesov a obchodní atašé Andrej Střachko.V průběhu dne 14.4.2008. byli přijati starostou Fr. Lázní p. Mlátilíkem a starostou Chebu MUDr. Svobodou.Oběma starostům byla stručně vysvětlena politická a ekonomická situace v Bělorusku v souladu jejich dotazy. V besedě s občany se zájem účastníků (kromě role Běloruska v 2.světové válce) obrátil především k současné politické situaci v zemi.Dlouhou řadu otázek hosté shrnuli do vysvětlení, že považují za úspěch, že země nepodlehla nátlaku Mezinár. měn. Fondu a Světové banky na privatizaci a naopak si podrželo rozhodující vliv v podnicích.Současně je však umožněno soukromé podnikání s důrazem na města, kde dříve průmysl nebyl a nebyl dostatek služeb jejich pestrost.To hlavní však je, že podařilo udržet a zvýšit životní úroveň lidí.Je umožněna činnost pol. stran a hnutí, ale jejich volební síla je mizivá.

V diskuzi bylo objasněno mezinárodní postavení Běloruska a útoky pravicových medií na jejího představitele, prezidenta Lukašenka.Na závěr první tajemník požádal, aby KČP pomáhal šířit o Bělorusku pravdu.Zájem účastníků byl veliký, o čemž svědčilo mnoho otázek (viz 2 fota).

Poděkování za pomoc při navázání kontaktu s běloruským velvyslanectvím a doprovod na celodenní akci patří i místopředsedovi NR KČP, př. M. Richtrovi

Čest a sláva ochráncům Československých hranic.

Krajská rada se na svých pravidelných zasedáních zabývala realizací úkolů vyplývajících ze závěrů jednání vedení a NR KČP v podmínkách kraje. Rady organizačních článků KČP Karlovarského kraje odeslaly několik dopisů prezidentovi, předsedovi vlády ČR, předsedům obou komor Parlamentu ČR se stanovisky proti výstavbě radarové základny protiraketové obrany USA na území ČR.

Cheb - aktuality

Vzpomínka na mezinárodní setkání přátel v Bestensee u Berlína 2016

19.12.2016 15:07
Tak opět po roce obdržel náš KČP Aš od našich německých přátel ze skupiny "Freunde der Grenzkompanie Posseck" pozvání na setkání bývalých příslušníků pohraničních složek NDR. Setkání konalo dne 22.10.2016 a opět ve sportovní hale na předměstí Berlína v městečku Bestensee. Naši delegaci ve složení...

POLOŽILI JSME KVĚTINY U PAMÁTNÍKU VŠEM OCHRÁNCŮM HRANIC

19.12.2016 15:04
- AŠ - Krásná 10.12.2016 - zhodnotili jsme rok své činnosti S vojenskou dochvilností a precisností bylo zahájeno 10.12.2016 v 15,00 hodin výroční jednání pohraniční sekce MO KČP v aškém výběžku v naší nejzápadnější české obci Krásná u Aše. Krátce před zahájením položili přátelé naší organizace z...

Výroční schůze KČP Cheb

11.12.2016 10:22
Dne 8. prosince 2016 se konala výroční schůze KČP Cheb v restauraci Tango. Za účasti předsedy OVKSČM JUDr. Václava Sloupa a místostarosty MěÚ Cheb ing. Pavla Hojdy byla vyhodnocena činnost organizace v roce 2016. Oceněny byly zejména vzpomínkové akce k uctění památky obětem fašismu a pohraničníků,...

ZEMŘEL NÁŠ PŘÍTEL RSDr. JOZEF STOLÍN

25.05.2016 10:21
S VELKÝM SMUTKEM OZNAMUJEME... DNES ZEMŘEL NÁŠ PŘÍTEL RSDr. JOZEF STOLÍN Dnes, 24. května 2016 v dopoledních hodinách zemřel v chebské nemocnici ve věku 87 let po dlouhodobější nemoci náš kolega, přítel a vynikající člověk, spoluzakládající člen KČP na Chebsku, věrný...

Německý pohraniční Neustadt opět ožil vzpomínkami bývalých ochránců hranic NDR a ČSSR

19.04.2016 08:05
Ani jemně uplakané počasí sobotního dne 16.4.2016 nemohlo zabránit konání již 6. setkání přátel - bývalých ochránců hranic z pohraničního praporu Posseck z NDR a 5. brigády Pohraniční stráže z Chebu. Konání tohoto setkání se zúčastnilo kromě 12ti pohraničníků ve výslužbě z ČR také mnoho přátel a...

V PONDĚLÍ 11.4.2016 JSME UCTILI PAMÁTKY HRDINŮ Z HRANICE A Z 2. SVĚTOVÉ VÁLKY...

14.04.2016 06:35
25 členů KČP a bývalých ochránců československé státní hranice z Aše, Hranic, Františkových Lázní a z Chebu se sešlo v pondělí 11. dubna 2016 ve 13 hodin v prostoru bývalé pohraniční roty Pastviny u pomníčku svob. Františka Vaculy, který byl jako velitel pohraniční hlídky při výkonu služby k OSH za...

Odhalení památníku obětem fašismu a nacismu - Cheb 12.9.2015

17.09.2015 20:23
"Slavnostní akt byl zahájen krásně zazpívanou Česko-slovenskou hymnou ženským pěveckým sborem z Plesné.   V současné době není většího úkolu ve společnosti než boj za mír a proti válce, boj proti neofašismu a neonacismu, který opětně ve světě vzrůstá. Tento boj je pro občany České republiky...

PAMÁTNÍK OBĚTEM FAŠISMU V CHEBU

16.06.2015 07:19
PŘÁTELÉ, PO DOHODĚ S VEDENÍM MĚSTA CHEB PŘIPRAVÍ VLASTENECKÉ ORGANIZACE CHEBSKA K 70.VÝROČÍ KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY V EVROPĚ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU OBĚTEM FAŠISMU V CHEBU. SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PROBĚHNE 12.9.2015 V MÍSTĚ KRUHOVÉ KŘIŽOVATKY SMĚREM DO ULICE OBĚTÍ NACISMU.         Na...

Návštěva podpořila práci s mládeží

07.04.2014 07:30
Na Příbramsko zavítala vzácní návštěva. Do Jinec přijela Libuše Popelková, předsedkyně Klubu českého pohraničí (KČP) z Horšovského Týna. Čtenáři Hraničáře a přátelé KČP ji znají jako obětavou funkcionářku Klubu, která byla zaslouženě oceněna medailí III. i II. stupně. Během jejího pobytu jsme...

Děkovný dopis od pozůstalých svob. JOZEFA LUDASE

05.04.2014 08:04
1 | 2 >>