Srdečně Vás vítáme v Karlovarském kraji…

 

Počátky osídlení Karlovarského kraje předchůdcem člověka dnešního typu spadají do starší doby kamenné.Archeologicky je doložená přítomnost Keltů,germánských kmenů a od 9.století osidlování celého území kraje Slovanským etnikem kmene Sedličanů a západních Venetů/Wendů.Nejstarší jádro města Chebu představuje ojedinělé Slovanské hradiště.Od 9.století přešla historická část Chebska do správy českých přemyslovských knížat.

Karlovarský kraj vznikl 12.11.2000, rozlohou 3 315 kilometrů čtverečních s trvale hlášeným počtem 304 253 obyvatel jako nejmenší kraj ČR. Území kraje tvoří původně tři samostatné celky okresů Karlovy Vary, Sokolov a Cheb. Sousedem na západě a na severu je SRN. Na východě je to Ústecký kraj a na jihu kraj Plzeňský. Převažující část kraje je hornatá. Na západě Smrčiny s horou Dyleň-939 m nad mořem a na východě Doupovské hory,které jsou územím Vojenského újezdu s nejvyšším vrcholem Hradiště – 934 m nad mořem.Střed kraje tvoří CHKO Slavkovský les,zasahující do všech třech okresů s nejvyšším vrcholem Lysina – 982 m n. m. Největším vodním tokem je řeka Ohře,protékající od severozápadu na Severovýchod středem kraje.Vytváří tak přirozený dopravní koridor železnice a silnice 1.tř, zajišťující spojení se sousedními kraji a středem ČR. Zvláštností kraje je poměrně velký počet umělých vodních děl jako např. přehrada Skalka,Jesenice,Březová a vodní nádrže Horka, Stanovice, Žlutice a Tatrovice. Charakter kraje je průmyslově zemědělský s významným podílem lázeňství.

Světově známými lázněmi jsou Karlovy Vary, Jáchymov, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, méně známé Lázně Kynžvart a Lázně Kyselka,určené pro léčbu dýchacích potíží dětí a mládeže. Lázně Kyselka se po r.1989 podařilo privatizačními záměry totálně zdevastovat. Jedná se při tom o soubor památkově chráněných staveb,kterým hrozí likvidace. 

Historie kraje je zároveň i historií česko-německých vztahů,vzájemného soužití i vzájemných střetů, poznamenaných především nástupem Hitlera k moci.Je to možné doložit řadou nevyvratitelných faktů, známých pomalu jen pamětníkům. Aktuální i pro současnost je však období let od vzniku samostatné ČSR do konce 2. světové války, kdy zejména po nástupu nacistů v Německu k moci se současné území Karlovarského kraje stalo střediskem nacistického hnutí v Československu. Tehdejší sudetoněmecké požadavky se zase až tak příliš nelišily od poválečných požadavků současného SL v SRN. Tragický vývoj česko-německých vztahů z období nástupu fašizmu a okupace Českých zemí se stal po odsunu občanů s říšskou státní příslušností,s výjimkou antifašistů a některých specialistů dědictvím nově utvářeného společenství v Českomoravském a v moravskoslezském pohraničí a to až do dnešních dnů.Projevuje se to především znovu oživováním tzv. práva na vlast u odsunutých Němců a jejich potomků. V prvé řadě jde však o bývalé majetky. Těmto skutečnostem jsou podřízeny i jejich mediálně-politické aktivity.

Hodnotová orientace občanů Karlovarského kraje je motivována jak stykem s lázeňskou klientelou ,ale také možnostmi pracovních příležitostí v příhraničí SRN,nejnižšími průměrnými platy v ČR,vyššími cenami zboží denní potřeby a neposlední řadě také cca 10% nezaměstnaností obyvatel. Takové jsou podmínky práce Klubu českého pohraničí Karlovarského kraje.Jeho historie i současné dění tak před nás staví konkrétní úkoly a potřebu aktivního působení všech členů KČP našeho kraje.Historie vzniku a zakládání Klubů českého pohraničí je známá a proto není zapotřebí ji rozvádět.

PŘÁTELÉ, POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ

S PEPÍKEM MIZEROU JE

V PÁTEK 16. ÚNORA

V 11.00 HODIN V KAPLI NA HŘBITOVĚ

V CHEBU

 

Kalendář akcí KČP, z.s.

Návod jak pracovat s kalendářem ke stažení ZDE.

 

Karlovarský kraj - aktuality

Zesnulý herec František Peterka převzal in memoriam rukama svého syna ocenění za Černého vlka a za přátelství

31.07.2017 09:37
Vzpomínání na natáčení filmu Černý vlk s hlavními filmovými hrdiny hercem Františkem Peterkou (ve filmu FRANĚK) a s psím hrdinou Brony (ve filmu Černý vlk) se uskutečnilo před sochou "NEPOKOŘENÉHO" revolucionáře v parku Rumburské vzpoury v Rumburku 22. července 2017. V místě věnované památce...

UCTĚNÍ PAMÁTKY VLASTENCŮ.

23.05.2017 21:45
Tak jako v celém státě, tak i v našem městečku Ostrov se občané scházejí k výročí konce druhé světové války a uctění památky vlastenců, kteří byli Německými fašisty vězněni, bestiálně mučeni a vražděni. Jména koncentračních táborů, a jak se s vězni krutým způsobem zacházelo, zná...

V Aši u pomníku Edvarda Beneše a v Krásné MO KČP Aš připomněla události r. 1939

15.03.2017 21:12
V sobotu 11.3.2017 před 14,30 hodinou se sjeli z Chebu a celého ašského výběžku členové našich místních organizací KČP u památníku prezidenta Edvarda Beneše u školy v Okružní ulici v Aši. V souvislosti s březnovými událostmi roku 1939 v naší zemi jsme si mj. připoměli nezastupitelné místo našeho...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>