Vítejte ve Volarech ...

Jméno Volary se poprvé objevuje v roce 1359, kdy mezi prachatickými měšťany je uváděn Ondřej z Volar. Založení  města souviselo s celkovou kolonizací Šumavy ve XIII. a XIV. století.   Obyvatelé vzniklých sídel byli převážně Němci z Bavorska.  Do husitských válek patřily Volary vyšehradské kapitule, od roku 1503 se majiteli města stali Rožmberkové, od roku 1600 císař Rudolf II a po roce 1719 Schwarzenberkové. Hlavním zdrojem příjmů, až do začátku 18. století, byl obchodní ruch na Zlaté stezce. Volary byly největší soumarské sídliště na české části  prachatické větve Zlaté stezky a prožívaly velký rozmach. Sloužily jako místo odpočinku a přenocování soumarů, kteří na "nákladních" koních dováželi po významné středověké dopravní cestě  z  Pasova do Prachatic sůl a jiné zboží. Trase stezky se přizpůsobil i ulicovitý tvar náměstí. Dominantou náměstí  je  raně barokní kostel sv. Kateřiny, o němž  jsou první zmínky  z konce 15. století

 Volarům, povýšeným  na město rozhodnutím císaře Františka Josefa  30. dubna  1871,    byl   ponechán  jeho starý znak,   který  má  na stříbrném štítě  čtyři  vzrostlé jedle,  střední vyšší, krajní nižší, v přirozených barvách na zelené kamenité  půdě na důkaz  svého starého  práva  volně  v lesích pásti dobytek a kácet stromy.  Od  roku 1995 má město Volary také městskou vlajku, kde je na zeleném poli bílá heroldská krokev ve tvaru zalomeného břevna. Tvar zalomeného břevna odpovídá segmentu stylizovaných jedlových větví z městského znaku. Zalomené břevno rovněž zvláště při svislém vlání evokuje iniciálu "V" - Volary.

S historií  Volar jsou zcela neodmyslitelně spjaty  také poslední dny  2. světové války. Na zvláštním hřbitově je Památník obětí pochodu smrti z roku 1945. Při nekonečně dlouhé cestě z koncentračního tábora v Ravensbrücku a Helmbrechtsu zde 4. května zahynulo celkem 95 židovských žen z Polska, Maďarska, Ruska, Německa a Čech.  

Mezi zajímavosti bezesporu patří do současnosti zachované unikátní stavby, staré dřevěné domy alpského stylu. Jsou to roubené nebo poloroubené domy s podkrovní světnicí, vyřezávanou pavlačí v předsazeném štítě a sedlovou střechou. V jednom tomto roubeném domě je také Volarské muzeum.

Čerpáno z: https://www.mestovolary.cz/7-Mesto-Volary/4-Historie-mesta

Klub českého pohraničí vznikl ve Volarech v říjnu 2002 a při založení čítal čtyři desítky členů. Dnes se blíží počet členů ke stovce a patří mezi agilní spolky ve městě. Nejen že pečuje o 3 pomníčky zavražděných ochránců státních hranic Československa, ale ve spolupráci s několika dalšími místními spolky pořádá akce pro děti a mládež, pro ženy, ale i pietní akce související s osvobozením od fašismu v roce 1945. V nedávné době navázal spolupráci s Klubem vojenských důchodců Prachatice, kde se členové vzájemně účastní na akcích obou spolků.

                Výraznou akcí je každoroční organizování „Volarského setkání“ /dříve známé pod názvem „Setkání 10. Volarské brigády“/, vždy druhou sobotu v měsíci září. O významu setkávání příslušníků Pohraniční stráže, jejich rodinných příslušníků, ale i přátel a sympatizantů svědčí neustále narůstající počet účastníků z celého „Československa“, kteří se rádi vrací do míst, kde strávili větší či menší část svých životů a kde i svou prací zanechali díla sloužící dodnes.

 

Fotogalerie: Volary

Volary - aktuality

Svátek žen ve Volarech

11.03.2015 15:07
Příjemné posezení pro oslavované ženy připravujeme u příležitosti Mezinárodního dne žen vždy o víkendu nejbližšímu tomu dni zasvěcenému – 8. březnu. Letos připadl sváteční večer na sobotní 7. březen.         A stejně jako po loňské úspěšné premiéře jsme spojili...

Vánoční posezení ve Volarech.

17.12.2014 09:50
Každý z nás určitě poznal a zná každoroční shon, spěch a kvalt korunovaný úklidem uklizeného, načančáním načančaného. Svátky pohody a klidu jaksi ztratili ono kouzlo duchovna, kouzlo přátelství, sounáležitosti a především klidu a rodinné pohody. Shánění všeho co bude o letošních vánocích „IN”...

Volarské setkání 2014

19.09.2014 12:48
            Proč s přiblížením se druhé zářijové soboty, vrcholí netrpělivost a očekávání nejen příslušníků Pohraniční stráže neboli pohraničníků či také hraničářů, ale i jejich rodinných příslušníků, přátel a sympatizantů? Zkrátka a dobře...

Uctění památky skutečných hrdinů

20.07.2014 12:18
Klub českého pohraničí Rudouše Kočího Volary si pokládá za čest, že nikdy nebyla narušena kontinuita konání pietních akcí u pomníčků padlých hraničářů. Staráme se celkem o tři pomníčky, u kterých organizujeme pietní shromáždění několikrát do roka. U každého pomníčku v den tragédie a u všech...

Děti si náš zájem zaslouží.

12.06.2014 23:25
Mezinárodní den dětí je svátkem, který má počátky v roce 1920. K určení termínu oslav na den 1.6. došlo v roce 1949, kdy Mezinárodní demokratická federace žen vyhlásila Den pro ochranu dětí – jako reakci na masové zabíjení žen a dětí v Lidicích v roce 1942, stejně jako...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>