Vítejte ve Volarech ...

Jméno Volary se poprvé objevuje v roce 1359, kdy mezi prachatickými měšťany je uváděn Ondřej z Volar. Založení  města souviselo s celkovou kolonizací Šumavy ve XIII. a XIV. století.   Obyvatelé vzniklých sídel byli převážně Němci z Bavorska.  Do husitských válek patřily Volary vyšehradské kapitule, od roku 1503 se majiteli města stali Rožmberkové, od roku 1600 císař Rudolf II a po roce 1719 Schwarzenberkové. Hlavním zdrojem příjmů, až do začátku 18. století, byl obchodní ruch na Zlaté stezce. Volary byly největší soumarské sídliště na české části  prachatické větve Zlaté stezky a prožívaly velký rozmach. Sloužily jako místo odpočinku a přenocování soumarů, kteří na "nákladních" koních dováželi po významné středověké dopravní cestě  z  Pasova do Prachatic sůl a jiné zboží. Trase stezky se přizpůsobil i ulicovitý tvar náměstí. Dominantou náměstí  je  raně barokní kostel sv. Kateřiny, o němž  jsou první zmínky  z konce 15. století

 Volarům, povýšeným  na město rozhodnutím císaře Františka Josefa  30. dubna  1871,    byl   ponechán  jeho starý znak,   který  má  na stříbrném štítě  čtyři  vzrostlé jedle,  střední vyšší, krajní nižší, v přirozených barvách na zelené kamenité  půdě na důkaz  svého starého  práva  volně  v lesích pásti dobytek a kácet stromy.  Od  roku 1995 má město Volary také městskou vlajku, kde je na zeleném poli bílá heroldská krokev ve tvaru zalomeného břevna. Tvar zalomeného břevna odpovídá segmentu stylizovaných jedlových větví z městského znaku. Zalomené břevno rovněž zvláště při svislém vlání evokuje iniciálu "V" - Volary.

S historií  Volar jsou zcela neodmyslitelně spjaty  také poslední dny  2. světové války. Na zvláštním hřbitově je Památník obětí pochodu smrti z roku 1945. Při nekonečně dlouhé cestě z koncentračního tábora v Ravensbrücku a Helmbrechtsu zde 4. května zahynulo celkem 95 židovských žen z Polska, Maďarska, Ruska, Německa a Čech.  

Mezi zajímavosti bezesporu patří do současnosti zachované unikátní stavby, staré dřevěné domy alpského stylu. Jsou to roubené nebo poloroubené domy s podkrovní světnicí, vyřezávanou pavlačí v předsazeném štítě a sedlovou střechou. V jednom tomto roubeném domě je také Volarské muzeum.

Čerpáno z: https://www.mestovolary.cz/7-Mesto-Volary/4-Historie-mesta

Klub českého pohraničí vznikl ve Volarech v říjnu 2002 a při založení čítal čtyři desítky členů. Dnes se blíží počet členů ke stovce a patří mezi agilní spolky ve městě. Nejen že pečuje o 3 pomníčky zavražděných ochránců státních hranic Československa, ale ve spolupráci s několika dalšími místními spolky pořádá akce pro děti a mládež, pro ženy, ale i pietní akce související s osvobozením od fašismu v roce 1945. V nedávné době navázal spolupráci s Klubem vojenských důchodců Prachatice, kde se členové vzájemně účastní na akcích obou spolků.

                Výraznou akcí je každoroční organizování „Volarského setkání“ /dříve známé pod názvem „Setkání 10. Volarské brigády“/, vždy druhou sobotu v měsíci září. O významu setkávání příslušníků Pohraniční stráže, jejich rodinných příslušníků, ale i přátel a sympatizantů svědčí neustále narůstající počet účastníků z celého „Československa“, kteří se rádi vrací do míst, kde strávili větší či menší část svých životů a kde i svou prací zanechali díla sloužící dodnes.

 

Fotogalerie: Volary

Volary - aktuality

XVI. Volarské setkání.

08.10.2017 20:10
Každoročně, vždy druhou zářijovou sobotu, se koná setkání pohraničníků – ochránců státních hranic Československa, jejich rodinných příslušníků, přátel a sympatizantů v Šumavských Volarech. Stalo se tak i tentokráte, v sobotu 10. září 2017.         ...

Čest hraničářské legendě!

29.06.2017 15:39
Jedno krásné páteční odpoledne, přesně tedy 23. června  2017 se sešli pozvaní hraničáři u Miloně Krále, majora PS v.v. Miloň se totiž narodil 25.6.1927 – tedy před 90 lety. A my všichni, jaksi samozřejmě mladší, jsme rádi jeho pozvání přijali. Jeho dcery a zeť nám připravili bohaté pohoštění a...

Předvánoční posezení MěR KČP ve Volarech.

20.12.2016 21:37
V pátek 16. Prosince uspořádala MěR  KČP Rudouše Kočího ve Volarech tradiční předvánoční posezení a to jak pro členy Klubu, tak pro příznivce Klubu a představitele spřátelených a spolupracujících organizací v zasedací místnosti městského hotelu Bobík. Přípravě posezení byla jako vždy...

Vzpomínka na mladšího strážmistra Rudouše KOČÍHO

12.12.2016 07:14
Členové Klubu českého pohraničí ve Volarech, na již tradičním pietním setkání dne 10. prosince 2016, za účasti předsedy KR KČP České Budějovice př. JUDr. Gustava Janáčka, uctili památku mladšího strážmistra Rudouše Kočího u pomníčku s jeho jménem, který se nachází v prostoru mezi Soumarským mostem...

Volarské setkání 2016

23.09.2016 13:42
Klub českého pohraničí Rudouše Kočího ve Volarech uspořádal dne 10. Září 2016 jubilejní XV. setkání bývalých pohraničníků 9. a později 7. brigády Pohraniční stráže, jejich rodinných příslušníků, přátel a občanů pro které ani v současné době není lhostejný pojem státní...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>