Vítejte ve Strakonicích ...

 

Město Strakonice leží v Jihočeském kraji na soutoku řek Otavy aVolyňky. Žije zde cca 24 tisíc obyvatel. Je vzdáleno zhruba 60 km od Českých Budějovic, 80 km od Plzně a 110 km od Prahy.

Na soutoku řek Volyňky a zlatonosné Otavy vzniklo ze čtyř osad město Strakonice, pošumavské město dudáků. Do našeho národního povědomí se zapsalo hned několikrát: divadelní báchorkou J. K. Tyla Strakonický dudák, produkcí zvláštní pokrývky hlavy spojenou s islámským náboženstvím a nazvanou fez, a konečně výrobou motocyklů značky ČZ. Fezy a motocykly se již ve Strakonicích staly historií a období jejich lesku a slávy připomíná pouze expozice ve strakonickém hradu. Jsou však hodnoty a tradice, které přetrvaly.

Četné archeologické nálezy svědčí o osídlení podél řek již v době prehistorické. Od té doby se zde vystřídalo mnoho kultur. Vzpomínkou na poslední slovanská osídlení jsou dnes již jen dochované zbytky hradišť a sejpů po rýžovnících zlata.

Strakonické muzeum bylo založeno v roce 1894. Podnětem se stalo pořádání Českoslovanské národopisné výstavy v Praze v roce 1895. Od roku 1923 neslo v názvu jméno okresního školního inspektora Jana Dyka, který se zasloužil o jeho rozvoj a poválečné obnovení činnosti. Do areálu hradu bylo po četném stěhování umístěno v roce 1936 a pro veřejnost byly sbírky otevřeny v květnu 1937 u příležitosti návštěvy prezidenta Beneše ve Strakonicích. Nepříznivě zasáhla do života muzea druhá světová válka, kdy byla činnost opět zcela zastavena. Rozhodnutím Krajského národního výboru v Českých Budějovicích z března 1951 získalo původně městské muzeum charakter okresního muzea a v roce 1953 bylo přejmenováno na Okresní vlastivědné muzeum ve Strakonicích. Jeho zřizovatelem se stal Okresní národní výbor Strakonice (od prosince 1989 do 31.12.2002 Okresní úřad). Důležitým mezníkem byl rok 1955, kdy bylo od 1. ledna muzeum odděleno od archivu. V roce 1967 dostává muzeum svůj současný název Muzeum středního Pootaví. S reformou veřejné správy se od 1.ledna 2003 stává krajským muzeem, jehož zřizovatelem je Jihočeský kraj.