Vítejte ve Starém Městě pod Landštejnem ...

 

Staré Město se rozprostírá nedaleko zříceniny jednoho z nejrozsáhlejších českých románských hradů Landštejna v kotlině obklopené lesy na potoce Pstruhovci ve výšce 560 m n. m. Leží asi 8 km západně od Slavonic v okrese Jindřichův Hradec.

Obec vznikla ve 12. století. Ve století 14. byla již trhovou vsí patřící k hradu Landštejnu a v 15. století byla povýšena na městečko.

Ve středu městečka je malé náměstí, jemuž dominuje kostel Nanebevzetí Panny Marie. Gotická trojlodní stavba pochází z přelomu 15. a 16. století. Kostel byl později renesančně a barokně upravován, naposledy ještě v 19. století. Vnitřnímu zařízení vévodí barokní hlavní oltář z roku 1723. V kostele jsou kamenné náhrobky, z nichž některé patří majitelům hradu Landštejna, kteří jsou zde pochováni.

Ve Starém Městě bývalo početné židovské ghetto. Připomíná je starý židovský hřbitov založený v 17. století u potoka Pstruhovce na severním okraji obce.

Klub českého pohraničí o.s. zahájil svojí činnost v této malé obci na česko-moravském pomezí (podle starých zemských hranic) ihned po ustanovení Oblastní rady klubu v Nové Bystřici. Až později,kdy počty členů klubu již zaručovali samostatnost práce vznikla Místní rada KČP o.s. Do čela byl zvolen př. Ladislav Novák.

Klub je pravé vesnické občanské sdružení, bez něhož se v obci nic neodehraje. Jeho členové, jak to na vesnicích chodí (a je to tak dobře) jsou i členy dalších spolků a sdružení. A tak od masopustu, přes MDŽ, májové dny, den PS, různé bály, Mikuláškou a jiné zábavy je i pod jejich režii. Pravidelně se jejich zástupci zůčastňují i krajských akcí, nebo akcí v okrese.

Početně nevelký klub s dobrými výsledky rozšiřuje i počet odběratelů a čtenářů klubového zpravodaje.