Vítejte v Jihočeském kraji...

 

Klub českého pohraničí, o.s. si i v našem kraji našel své příznivce, vyznavače okamžitě po svém vzniku v roce 1992 v Chomutově. Nejstarší místní klub na jihu Čech založila skupina vlastenců z Třeboně, pod vedením přítele Ladislava Kopeta, který později zahynul po autonehodě shodou okolností při jízdě na kole, kdy rozvážel jedno z čísel klubového zpravodaje - Hraničář.(r.2003).

Ostatní místní a oblastní kluby vznikaly postupně,zejména po zakládání sekcí OSH. V současné době má KČP v Jihočeském kraji přes pět set členů a sympatizantů, kteří se sdružují v místních a oblastních klubech. V čele stojí Krajská rada Klubu českého pohraničí,kterou tvoří 19 členů řádně zvolených na posledním krajském sněmu. Krajská rada nemá stálé sídlo a schází se dle zpracovaného plánu na období mezi krajskými sněmy nejméně 4x ročně. Zasedání jsou zpravidla řízena předsedou KR KČP, dle předem stanoveného programu. Program sestavuje vedení KR KČP, které tvoří předseda, místopředsedové a hospodář. Rovněž jejich schůzky jsou organizovány nejméně 4x v roce.

 

Kalendář akcí KČP, z.s.

Návod jak pracovat s kalendářem ke stažení ZDE.

 

Jihočeský kraj - aktuality

Proč si to máme nechat líbit?

18.04.2016 09:36
Informace o průběhu jednání zastupitelstva ve Volarech dne 4. 4. 2016 se samozřejmě dostala i na vyšší články Klubu českého pohraničí. Tady musíme zdůraznit, že plně respektujeme nezastupitelnou úlohu zastupitelských orgánů. Ale co se nás dotklo, je jednání pana ředitele základní školy ve Volarech....

Jdeme dál.

22.08.2014 08:08
Titulek našeho článku není nepříznačný tomu, co se odehrávalo ve dnech 16. – 17. 8.2014 v Olomouci. Tady se totiž po čtyřech letech sešel IX. Národní sněm Klubu českého pohraničí, z.s. Tohoto sněmu se aktivně zúčastnila i třicetisedmi členná delegace jihočeských klubů, vedená předsedou KR Dr....

Sobotní sněmování Klubu českého pohraničí v Jižních Čechách.

19.06.2014 15:37
V Sobotu dne 14. 6. 2014 se v Horní Stropnici konal již IV. Jihočeský Krajský sněm Klubu českého pohraničí. Za krásného slunečného rána se do sportovní haly v Horní Stropnici sjelo téměř osmdesát delegátů a hostů výše uvedeného sněmu. Vše bylo připraveno a tak přesně v 09:30 zazněly...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6