Vítejte v Týnci nad Sázavou …

 

 

Město Týnec nad Sázavou se nachází v severní části okresu Benešov, 35 km jižně od hlavního města státu Prahy a 10 km od okresního města Benešova. Leží na obou březích v malebném údolí řeky Sázavy a je významným střediskem dolního Posázaví.

Týnec nad Sázavou má velmi starou historii. Samo jeho jméno ukazuje, že na jeho místě, kde se nachází týnecký hrad, bývala opevněná osada „zatýněná“ – Týnec. Toto obydlí mělo pravděpodobně vztah k prastaré obchodní cestě, která vedla přes Sázavu kolem hradu Kostelce z jižních Čech na Prahu.

Nejstarší zprávy o týneckém hradě a jeho majitelích pocházejí spolu s dějinami Kostelce z doby Jana Lucemburského. První majitel hradu známý z písemných pramenů byl Oldřich z Týnce r. 1318. Byl jedním z předků rodu Medků z Valdeka , kterému dlouho hrad patřil. V době jagellonské jej vystřídal rod Klinštejnů a Velemlýnských. V roce 1602 koupila Týnec a Konopiště Dorota Hodějovská z Hodějova a po ní jej zdědil její syn Adam. Po bitvě na Bílé Hoře byl majetek zkonfiskován a roku 1622 prodán Albrechtovy z Valdštejna. V roce 1627 byl týnecký hrad vypálen a zpustošen byl i Týnec. Hrad byl z části opraven, ale roku 1651 vyhořel podruhé a zpustl docela.

Teprve v roce 1785, kdy se stal majitelem Konopiště a Týnce hrabě František Josef  z Vrtby, se zanedbaný Týnec znovu povznesl.  Hrabě z Vrtby odkázal konopištské panství  Janu Karlovi , knížeti z Lobkovic.

Zakladatelem moderního průmyslu se stal ve 30. letech pražský podnikatel Ing. František Janeček. V Týnci postavil slévárnu hliníku, oceli a barevných kovů METAZ. V zakoupené přádelně na Brodcích zahájil výrobu motocyklů JAWA a osobních vozů MINOR. V průběhu 2. světové války byla výroba zcela převedena na zbrojní výrobu pro potřebu Němců.

Založení Klubu českého pohraničí:

Oblast Týnecka, Benešovska a Sedlčanska byla za 2. světové války  zasažena rozhodnutím nacistických vůdců o zřízení vojenského cvičiště SS v tomto prostoru. Od roku 1942 začalo násilné vystěhovávání obyvatel. Vysídlení proběhlo v několika etapách a zasáhlo na 70 obcí, 180 osad a 30 000 lidí.

Zakládající členové Klubu českého pohraničí v Týnci nad Sázavou, zejména př. Měchura, Voráček, Heřman a další, zmapovali dokumenty, vzpomínkami a fotografiemi tuto neblahou část historie a vydali mnoho publikací, knih a CD. A protože v poválečné době mnozí z Týnce a okolí sloužili na hranicích naší republiky, pracuje zde i sekce Ochrany státních hranic.

 V loňském roce a v letošním, kdy si vzpomínáme 70 let násilného vystěhování prostoru Benešovska, Neveklovska a Sedlčanska, se náš KČP aktivně zúčastňoval a bude zúčastňovat akcí pořádaných k této příležitosti.

Zajímavosti v okolí:

Týnecký hrad a rotunda, Hrad Zbořený Kostelec, Slapská přehrada, zámek Konopiště, zámek Jemniště, vojenské muzeum v Lešanech, středověká tvrz v Mrači

 

Zveme srdečně všechny přátele, členy i nečleny KČP,  k návštěvě k nám do Týnce nad Sázavou.

 

Týnec nad Sázavou - Aktuality

Jaroslav Böhm devadesátníkem

28.03.2018 20:27
Čas je na jednu stranu neúprosný, ale na druhou stranu spravedlivý a  hlavně vždy  ke všem lidem na světě stejně. Každý člověk přijímá tuto oboustrannost času různě – podle svých psychických, fyzických, ale hlavně zdravotních dispozic. A každý člověk se s tímto faktem umí nebo neumí...

Kniha Tomáše Zouzala "Zabráno pro SS"

07.02.2017 09:56
„Krajina jižně od Prahy, sahající od Sázavy až po Sedlčany, byla v době okupace vybrána, aby se stala výcvikovým prostorem Waffen-SS. Během let 1942-1944 zde vzniklo největšícvičiště, jaké české země poznaly. Kniha poutavým jazykem přibližuje historii jeho zrodu od prvních návrhů až po využívání...

O Šumavě - po Šumavě

25.09.2015 07:43
Po parném létě nastal čas krásného babího léta. Členové KČP se zúčastňují nejen akcí oficiálních, jako jsou různá setkání, pokládání kytic, vzpomínkové akce, vlastní schůzová činnost apod. Umíme si najít i čas na uvolnění v přírodě na krásných výletech do míst, kterých naše země nabízí nepřeberné...

Zápis z jednání MěR Klubu českého pohraničí Týnec nad Sázavou ze dne 7.7.2015

16.07.2015 12:44
Přítomni:  Platil, Šusta, Šustová,  Vykopalová,  Husáková,  Hrnčířová, Kolář,  Měchurová, Prchalová Program:  Zprávy ze SčR                     Různé   Zprávy ze...

Hraničáři bilancovali

30.03.2015 12:07
"V březnu jsme se sešli na členské schůzi našeho klubu. Byly předneseny zprávy o činnosti a hospodaření za uplynulé období. V diskusi vystoupila zástupkyně PR KČP a seznámila přítomné se závěry Olomouckého sněmu a na sněmu přijatým Provoláním KČP k občanům ČR, dále s připravovanými akcemi u...

Výlet po okolí Vltavy

29.10.2014 11:06
V krásném slunečném podzimním dnu začátkem října jsme se vypravili na výlet po okolí Vltavy. Nejprve jsme se podívali na Vltavu ze Smetanovy vyhlídky, kterou rád navštěvoval B. Smetana a kde se rodily tóny  cyklu Má vlast – část Vltava. Poté jsem zamířili do obce Hradištko, která se ...

Výlet - Josef LADA

09.05.2014 15:09
Smyslem Klubu českého pohraničí je kromě jiného snaha o zachování, rozvíjení a ochranu všeho českého, ať už připomínáním dávné, nedávné či nejnovější české historie formou výstav, výletů, mítinků, vzpomínkových akcí atd. S krásným jarním počasím jsme se vypravili na výlet krajem autora veskrze...

Návštěva muzea v Sedlčanech.

10.10.2013 06:46
Dne 25.10.2013 navštívili členové KČP Týnec nad Sázavou  výstavu v Městském muzeu Sedlčany s názvem "70let  Vystěhování Sedlčanska". Výstava navazuje na vzpomínkové akce na Benešovsku a Neveklovsku, kdy v tomto prostoru byl za 2. světové války zřízen výcvikový prostor vojsk SS a občané...

Návštěva přátel KČP Nová Bystřice

07.08.2013 15:48
"Členové sekce ochránců státních hranic při MěR KČP Týnec nad Sázavou přijali pozvání k návštěvě přátel z KČP Nová Bystřice. Byli jsme velmi mile přivítáni, přátelé pro nás připravili návštěvu dvou bývalých pohraničních rot na Peršláku a v Artoleči. Z jedné je soukromý hotel, druhá zarůstá...

Fotogalerie: Týnec nad Sázavou