Hlavní město Praha

Kontaktní adresa:

Telefon:
Klub českého pohraničí, z.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1

582 388 704
 

Funkce

Jméno

E-mail

Telefon

Předseda:

Ing. Karel Janda

kareljandaing@gmail.com

257 217 507

  Doc. Dr. Miloslav Adamec, CSc.    
  Ing. F. Krkoška    
  Ing. P. Rejf prejf@centrum.cz 727 965 366
  Josef Spolek    
  Lukáš Vrobela