Vybavení PS

Jak se sloužilo na maďarských hranicích od poloviny padesátých let

20.06.2012 14:09
Svědectví pamětníka, který vykonával vojenskou základní službu u 5. pohraniční roty 25. samostatného pohraničního praporu. 5. pohraniční rota, která byla součásti 25. samostatného pohraničního praporu PS, jehož velitelství se nacházelo v Komárně, byla umístěna v obci Zlatná na...

PSI NA STÁTNÍ HRANICI

20.06.2012 14:10
Služební psi se používali u pohraničních složek už před rokem 1951, ale na jejich využití nebyl kladen takový důraz jako později. Už po zřízení Pohraničních oddílů SNB v roce 1945 byli do těchto oddílů zařazováni psovodi se psy. Výcvik těchto psovodů a psů byl organizován ve škole psovodů...

Srovnání vybavení automobilovou a tankovou technikou některých brigád PS rok 1969

20.06.2012 14:11
  5.bps Cheb 4.bps Znojmo 11.bps Bratislava OT 64 bez výzbroje 13 0 0 OT 64 s...