Trestní právo a OSH

Zákon o státní hranici

20.06.2012 13:57
ps_SH_zak69.pdf (32,5 kB)

TRESTNÍ PRÁVO A OCHRANA STÁTNÍ HRANICE ČSSR

20.06.2012 13:58
OSH našeho socialistického státu slouží i právní řád ČSSR, jehož nedílnou součástí je také trestní právo. Socialistické trestní právo je odvětvím jednotného československého socialistického práva, jehož úkolem je chránit společenské vztahy, objekty a zájmy vhodné i výhodné pro dělnickou...

POJEM TRESTNÉHO ČINU V TRESTNÍM ZÁKONĚ ČSSR

20.06.2012 14:00
K posouzení trestního činu je nutno úvodem vysvětlit některé jeho základní rysy, kterými je charakterizován. Podle čs. trestního práva je trestným činem pro společnost nebezpečný čin, jehož znaky jsou uvedeny v trestním zákoně. Z uvedeného pojmu trestného činu vyplývá, čin,...

ZAJIŠTĚNÍ OSOB A VĚCÍ

20.06.2012 14:01
Výkon služby při OSH je zpravidla spojen se zajišťováním pachatelů a jiných podezřelých osob, případně i zajištěním věcí, majících vztah ke spáchaní trestné činnosti. Vzhledem k tomu, že téměř ve všech těchto případech jde vždy o vážný zásah do osobních svobod občanů nebo jejich...

ZADRŽENÍ

20.06.2012 14:01
V případech, kdy s přihlédnutím ke spáchanému trestnému činu nebo jiných okolnostem jsou důvody pro vzetí pachatele do vazby, mohou příslušníci PS a OSH jako bezpečnostní orgány pachatele nebo podezřelou osobu zadržet, i když nebyla splněna podmínka vyžádání rozhodnutí prokurátora...

DOMOVNÍ A OSOBNÍ PROHLÍDKA

20.06.2012 14:01
Pro vykonání domovní nebo osobní prohlídky stanoví trestní řád zvláštní podmínky. Domovní prohlídku lze vykonat jen tehdy, jestliže je důvodné podezření , že v budově, domě, bytě nebo jiné místnosti je věc důležitá pro trestní řízení, nebo že se tam ukrývá osoba podezřelá ze spáchání...