Dislokace PS 1950-1981

PŘEHLED VÝVOJE POČTŮ PLÁNOVANÝCH OSOB POHRANIČNÍ STRÁŽE V LETECH 1950 – 1970

20.06.2012 21:29
rok osoby v tisících rok osoby v tisících 1950 6 124 1961 21...

VÝVOJ POČTŮ A TYPŮ POHRANIČNÍCH ROT V LETECH 1964 – 1972

20.06.2012 21:31
Typ roty označuje jaký byl na rotě plánovaný počet příslušníků PS. Rok 1964 – 1965 bPS typ 60 typ 68 typ 72 typ 84 typ 98 typ...

SROVNÁNÍ SKUTEČNÝCH POČTŮ PŘÍSLUŠNÍKŮ PS PO JEDNOTLIVÝCH BRIGÁDÁCH V ROCE 1970 A 1981

20.06.2012 21:33
  Důstojníci Absolventi ŠDZ/VKVŠ Praporčíci Vojáci zákl....