Zesnulý herec František Peterka převzal in memoriam rukama svého syna ocenění za Černého vlka a za přátelství

31.07.2017 09:37

Vzpomínání na natáčení filmu Černý vlk s hlavními filmovými hrdiny hercem Františkem Peterkou (ve filmu FRANĚK) a s psím hrdinou Brony (ve filmu Černý vlk) se uskutečnilo před sochou "NEPOKOŘENÉHO" revolucionáře v parku Rumburské vzpoury v Rumburku 22. července 2017. V místě věnované památce popravených tří vůdčích osobností Rumburské vzpoury 7. střeleckého pluku z 21. května 1918, se sešlo několik členů rumburské MO KČP a další přátelé, včetně spisovatele a kynologického znalce plk. Ing. Jiřího Rulce a hlavní osobnost této události Michael Peterka - syn zesnulého Františka Peterky. Přítomní přijali pozvání bývalého psovoda Černého vlka - tehdy v létě 1971 svobodníka  a dnes pplk. PS v.v. RSDr. Jaroslava Horáka, aby se ve 14,30 hodin stali svědky vzpomínkového aktu, kdy Jarda Horák  přiblížil krátce některé okamžiky z natáčení Černého vlka, při němž vzniklo nádherné přátelství na celý život mezi hercem Františkem Peterkou, svob. Jardou a Černým vlkem Bronym. 

S dojetím bylo in memoriam poděkováno Františku Peterkovi a na hruď jeho jediného syna Michaela byla připnuta pro Františka i Michaela Peterku pamětní medaile gen. por.  Ing. Františka Šádka a předán vzpomínkový obraz - fotokoláž Černého vlka, na jejíž zadní stěně byla připevněna zpráva s následujícím textem:

Tato koláž byla připravena k předání herci Františkovi Peterkovi před Vánoci roku 2016 spolu s pamětní medailí na nejlepšího československého velitele Pohraniční stráže generálporučíka Ing. Františka Šádka, který zemřel v roce 2015. 

Protože však František Peterka 24.11.2016 zemřel, nebylo možné  mu již vzpomínkové a památkové dary předat Jaroslavem Horákem – jeho velkým přítelem a bývalým psovodem černého Bronyho při natáčení filmu „Černý vlk“. Všichni tři prožívali na Šumavě v místech bývalé pohraniční roty Knížecí Pláně a v okolí Kvildy v létě 1971 společně nezapomenutelné chvíle jako věrní přátelé na celý život.

 

„Drahý Františku, Ferko můj, příteli náš.

S hlubokou úctou na Tebe i na Bronyho – Černého vlka vzpomínám. 

Při spoustě besed s mládeží a s občanskou veřejností vyprávím o nezapomenutelných chvílích, které jsme společně Ty, Františku, Brony a já prožívali v tom krásném létě roku 1971 při natáčení filmu „Černý vlk“.

Tento film se mi stal osudným na celý můj život, protože jsem se díky jemu stal pohraničníkem z povolání.

Dnes 22. července 2017 předávám do rukou tvého syna Michaela Peterky pro Tebe, Františku, In memoriam, pamětní medaili našeho nejlepšího velitele Pohraniční stráže gen. Františka Šádka, který se dožil tak, jako Ty 94 let a zemřel rok před Tebou. Medaili a vzpomínkovou koláž na naše soužití s Černým vlkem předávám Michaelovi v parku Rumburské vzpoury před sochou hrdého „NEPOKOŘENÉHO“ revolucionáře.  I Tebe považuji za jednoho z našich umělců – revolucionářů.

Dobře vím, že čas neletí tak rychle, abychom na Tebe, Františku, mohli zapomenout.

 

BUDIŽ ČEST TVÉ VĚČNÉ PAMÁTCE.

 

Vždy na Tebe budu vzpomínat, drahý Františku – můj druhý táto.

Tvůj Jára Horák z rodného pohraničního města Rumburk.“

 

Krásný dar byl následně s poděkováním předán Jardovi Horákovi - Kniha s názvem "ZPOVĚĎ" od Fr. Peterky s jeho osobním věnováním, dále malá figurka KRAKONOŠE a zarámované smuteční parté Františka Peterky.

Po předání těchto darů byla po krátkém proslovu osobně spisovatelem plukovníkem Ing. Jiřím Rulcem předána rovněž do rukou Michaela Peterky kniha Dějiny československé služební kynologie (spoluautorem Jiří Rulc), která mj. obsahuje rovněž vzpomínku na natáčení filmu Černý vlk se psem Brony.

Po těchto hezkých okamžicích se přítomní rozloučili a někteří se odebrali s Michaelem Peterkou do restaurace , kde společné vzpomínání  pokračovalo. 

BYL TO KRÁSNÝ DEN.

​Text: Jarda Horák
Foto: Jiří Tillner a Jarda Horák

Fotogalerie: Zesnulý herec František Peterka převzal in memoriam rukama svého syna ocenění za Černého vlka a za přátelství

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>