ZEMŘEL NÁŠ PŘÍTEL RSDr. JOZEF STOLÍN

25.05.2016 10:21

S VELKÝM SMUTKEM OZNAMUJEME...
DNES ZEMŘEL NÁŠ PŘÍTEL
RSDr. JOZEF STOLÍN

Dnes, 24. května 2016 v dopoledních hodinách zemřel v chebské nemocnici ve věku 87 let po dlouhodobější nemoci náš kolega, přítel a vynikající člověk, spoluzakládající člen KČP na Chebsku, věrný vlastenec, nositel řady státních a resortních vyznamenání

pplk. PS v.v. RSDr. Josef Stolín.

Jakékoliv bližší informace informace k poslednímu rozloučení budou poskytnuty následně.

Život našeho přítele RSDr. Jozefa Stolína byl neodlučně spjatý s hlubokou láskou ke své rodině a obětavou prací pro společenskou, osvětovou a politicko - výchovnou činnost, která se vždy opírala o bohaté vědomosti a osobní zkušenosti člověka plnícího po mnohá desetiletí s vysokou osobní odpovědností řadu veřejně prospěšných funkcí.

U chebské pohraniční brigády zastával v 60. letech funkce ve štábu 5.bPS, včetně zástupce velitele svazku. Své vojensko - politické funkce vykonával i u Československé lidové armády vždy s nejvyšší odpovědností.

Svou oddanost naší zemi, jejímu lidu prokazoval následně jako mnohaletý předseda Okresní organizace Socialistické akademie v Chebu, kde vystupoval zároveň při lektorských přednáškách jako její lektor. Zde se projevovala znovu jeho vysoká politická vzdělanost a společenská angažovanost.

Při vzniku občanského sdružení KČP v Chebu byl jednou z nejuznávanějších osobností v její členské základně. Za svou vysoce prospěšnou a společensky angažovanou a bezvýhradně myšlenkám socialismu věrnou činnost v rámci KČP byl opakovaně oceněn i nejvyššími vyznamenáními NR KČP.

Náš dobrý přítel a vlastenec RSDr. Josef Stolín byl po mnohá léta příkladným předsedou okresní organizace KČP v Chebu a jeho úmrtím přichází KČP o jednoho z nejvýznamnějších členů.

 

BUDIŽ ČEST TVÉ SVĚTLÉ PAMÁTCE, PEPO...

 

Text, foto a úprava: pplk. PS v.v. RSDr. Jaroslav Horák

Cheb - Aš - Františkovy Lázně