Ze života Klubu českého pohraničí.

09.10.2015 06:52

    Letošní rok je rokem, kdy si národy celého světa připomínají 70. výročí osvobození od německého fašismu. Mezi organizace a instituce, které nezapomínají patří i Klub českého pohraničí z.s. (dále jen KČP). Máme dosti důkazů o iniciativních akcích, kterými pomáháme připomínat pohnuté události našich novodobých dějin. Kromě jiného byly z iniciativy KČP vybudovány památníky obětem Mnichovské zrady ve městech Chebu a Postoloprtech, pomníky padlým ochráncům československých státních hranic od roku 1918 do roku 1991, které se nacházejí na Cínovci v Ústeckém kraji a v Krásné u Aše. Byl vybudován i důstojný památník armádnímu generálovi , trojnásobnému hrdinovi SSSR a ČSSR , veliteli prvního čs. armádního sboru v SSSR a pozdějšímu prezidentovi ČSSR Ludvíkovi Svobodovi. U těchto památníků se členové KČP pravidelně scházejí , aby si připomínali události z jejichž důsledků byly pomníky vybudovány. Dne 3. října 2015 to bylo jedno z posledních vzpomínkových shromáždění v Postoloprtech v Ústeckém kraji, kde si účastníci připomněli osudové dny, měsíce a roky, které vedly k hanebné Mnichovské dohodě a rozpoutání 2. světové války. Na pozvání Ústecké KR KČP tvořily nepočetnější delegace okresy Středočeského kraje, které svými zástupci z okresů Benešov, Beroun , Kladno a Příbram podpořily připomenutí historických událostí, které měly neblahé důsledky pro Československou republiku. Hlavní referát přednesl bývalý eurosposlanec za KSČM Ing. Jaromír Kohlíček, který připomněl celé období 30. let, které vedlo k rozpoutání krvavé kapitoly lidských dějin. Připomněl zradu západních velmocí, které předhodily Československou republiky napospas Hitlerovi, aniž by umožnily vyjádřit stanoviska představitelům československého státu. Provedl účastníky shromáždění celou epizodou 2. světové války i situací poválečného uspořádání světa.  Na jeho projev navázal předseda Středočeské KR KČP Jiří Pokorný, který účastníkům shromáždění přiblížil hlavní směry činnosti KČP pro současnou i budoucí dobu, kdy vycházel z faktických zkušeností nebezpečí pokračujících snah o germanizaci naší České republiky zejména jejich pohraničích oblastí. Vyzval přítomné účastníky, aby prosazovali mezi občany Provolání KČP , které bylo přijato 9.května 2015 v Praze na shromáždění k 70. výročí osvobození Prahy Rudou armádou a osvobození lidstva od německého fašismu spojeneckými armádami protihitlerovské koalice. Poděkoval všem, kteří pomáhají prosazovat historickou pravdu a události tak, jak skutečně probíhaly. Důstojným příspěvkem ke shromáždění bylo vystoupení početného dětského souboru ze základní školy v Postolopretech. Jeho členové velice poutavým způsobem připomněli nejen válečné období, ale vyzvali i k boji za zachování míru v celém světě.                                                      

J. Pokorný, předseda Střč. KR KČP z.s

Foto M. Maršálek

Fotogalerie: Ze života Klubu českého pohraničí.