ZÁSADY SLUŽBY POHRANIČNÍCH HLÍDEK

20.06.2012 14:04

Při ochraně státních hranic v úseku pohraniční roty jsou hlavní a rozhodující silou pohraničníci, kteří nesou plnou tíhu služby a jsou jedinou silou, která je schopna plnit i nejsložitější úkoly k ochraně státních hranic v jakékoliv situaci, terénu, počasí, roční a denní době.

Pohraničníkem je každý příslušník Pohraniční stráže bez rozdílu vojenské hodnosti a zastávané funkce. Pohraničník musí být bezvýhradně oddán své socialistické vlasti a celému socialistickému společenství, dělnické třídě, věrný vojenské přísaze, čestný, chrabrý a neúprosný k třídním nepřátelům socialismu. Všeobecné povinnosti pohraničníka jsou stanoveny Řádem vnitřní služby ozbrojených sil Československé socialistické republiky.  

Každý pohraničník je povinen:

  • vždy být připraven splnit bojový úkol k ochraně státních hranic ( OSH ), ve službě i mimo ni být bdělý a ostražitý;

  • znát přesný průběh státních hranic, rozmístění hraničních znaků, průběh rozhraní se sousedními rotami a hraniční pásma, rozmístění ženijních, spojovacích a signálních prostředků, zvláštnosti terénu v úseku roty, hlavně místa výhodné pro úkryt a postup narušitelů státních hranic ( SH ), znát polovinu úseku sousední roty;

  • znát přesně oprávnění k použití zbraně, ustanovení pohraničního režimu platná pro stanovený úsek SH;

  • soustavně zdokonalovat své pohraničnické mistrovství, znát ve stanoveném rozsahu údaje o nepříteli, taktiku a záludnosti používané narušiteli, umět zjistit a zadržet narušitele SH; 

  • směle vést boj i s početnějším protivníkem, ani nebezpečí smrti mu nemůže zabránit v důsledném plnění bojového úkolu, nic ho nesmí donutit vzdát se nepříteli a vyzradit státní nebo služební tajemství;

  • vážit si místního obyvatelstva, respektovat lidové zvyklosti, svým příkladným jednáním a taktním vystupováním upevňovat vzájemnou důvěru, získávat obyvatele k pomoci při ochraně SH, znát rozmístění jednotlivých obydlených míst, pracoviště a dopravní situaci v pohraničním území;

  • důsledně a přesně dodržovat socialistickou zákonnost.