Zápis z jednání MěR Klubu českého pohraničí Týnec nad Sázavou ze dne 7.7.2015

16.07.2015 12:44

Přítomni:  Platil, Šusta, Šustová,  Vykopalová,  Husáková,  Hrnčířová, Kolář,  Měchurová, Prchalová

Program:  Zprávy ze SčR

                    Různé

 

Zprávy ze SčR

  • ustanovit dopisovatele do Hraničáře – pověřena B. Hrnčířová
  • seznámení se změnou ve funkci předsedy NR KČP – př. Janda odstupuje ze zdravotních důvodů, na předsedu navržen př. Richter
  • zajistit návrhy na ocenění – úkol pro předsedu Platila: zjistit historii ocenění členů našeho KČP v Týnci
  • rozhodnuto o vybudování památníku Pohraniční stráže v Chebu – KČP Týnec přispěje částkou 500,- Kč – předseda předá na příští schůzi SčR
  • zájezd do Hroznětína u příl. narozenin L. Svobody – KČP Týnec se nezúčastní

 

Různé

  • zahájena jednání ve spolupráci s OV KSČM k vytvoření organizace KČP ve Vlašimi
  • setkání na Kunětické hoře 4.9. - možná autobus OV KSČM – bude ještě dojednáno na příští schůzi MěR
  • pozvánka z N. Bystřice na setkání do Trocnova – účast př.Platil
  • navrženo obnovení spolupráce s KČP Srní (Sušice) – úkol pro B. Hrnčířovou: zjistit kontakty
  • podzimní výlet – v případě zkontaktování KČP Sušice výlet na Šumavu – bude řešeno aktuálně podle dané situace

 

Příští schůzka MěR  1.9.2015 v 15 hod.v Bukovanech v domku př. Platila

 

  Zapsala: B. Hrnčířová