Zamyšlení před volbami do Evropského parlamentu

15.05.2014 08:47

Českou zemi zaplavilo černých krkavců hejno.

Všechno dobré vyzobali, zůstalo jen lejno.

Tam, kde kdysi půda kvetla chmelem a pšenicí,

dnes se všude roztahují cizí překupníci.

Místo dobré české šunky jen kůže a éčka.

To nám budou růst a sílit česká děcka.

Pláčou kmeti i robátka, v pokladně jen díra!

 Vládne tady drzá cháska, ta nám vše vyžírá!

 

                                    Ewa Konečná, KČP Olomouc