ŽALÝ 2012

02.06.2012 14:31

    

Dne 2. Června 2012 se již tradičně po třiadvacáté konalo Mezinárodní setkání na počest srazů antifašistů před 2. světovou válkou v Krkonoších a na památku obětí fašismu v letech 1938 – 1945.

Setkání proběhlo v režii OV KSČM Semily, Vlasteneckého sdružení antifašistů v Semilech a Krajské rady Klubu českého pohraničí v Liberci. Účastnili se ho delegace Spolkové republiky Německo, Polské republiky a přítomen byl i velvyslenec Bolívarské republiky Venezuela pan Victor Julian Hernandes Leon. Přítomní byli i zástupci ÚV a KV KSČM, Levicového klubu žen, Společnosti česko-kubánského přátelství, zástupci krajské a národní rady Klubu českého pohraničí, poslanci krajského zastupitelstva v Liberci a poslanci Parlamentu ČR.

Ve dvouhodinové diskusi vystoupili zástupci jednotlivých složek a tlumočili své názory na současné dění u nás i ve světě a přihlašovali se k odkazu našich předků, kteří započali svůj zápas o lepší a spravedlivější společnost již ve 20. letech minulého století. Řada z nich upozornila na vážné nebezpečí neofašismu, které stále přetrvává, a některé jeho organizace mají slyšení i u vlády ČR. To se pak projevuje v podpoře zakládání různých kanceláří německého landsmanschaftu v naší republice a zpětně pak ohlupování českých občanů prostřednictvím těchto institucí.

Přesto, že nebylo úplně ideální počasí, tak se navzdory chladnému větru setkání zúčastnilo na 100 účastníků. Po jednání v sále se vydali přítomní na horu Žalý k obnovenému památníku předválečných srazů o jehož obnovení se zasloužilo Vlastenecké sdružení antifašistů ze Semil. Na tomto památném místě přítomní přečetli prohlášení přijaté všemi účastníky setkání.

 

 

 P R O H L Á Š E N Í

 

 Dne 2. června 2012 se v Krkonoších pod horou Žalý, setkali již po třiadvacáté   zástupci antifašistického a antikapitalistického hnutí z Polska, Německa a České republiky, aby si připomněli, že boj našich předků je stejně aktuální i dnes, kdy se různé formy neofašismu stávají každodenní realitou.

Účastníci Setkání vyzývají občany, aby se zapojili do protestních akcí proti politice vlád, které povyšují zájmy kapitálu nad zájmy lidí práce.

Uvědomují si nutnost spojení všech levicových sil, a to i na mezinárodní úrovni, v boji proti nespravedlivému systému.

 

                                          Účastníci 23. mezinárodního setkání

                                              pod horou Žalý v Krkonoších.ŽALÝ

Fotogalerie: ŽALÝ 2012