Zakončení činnosti KČP v roce 2017.

19.12.2017 08:34

Předseda KČP, sekce Ochránců ČsSH v Úpici, Mirek Steidler, svolal na 15. prosince mimořádnou akci, na které jsme zhodnotili činnost sekce v letošním roce. Krátce jsme pohovořili o úkolech, které nás čekají v roce 2018 a o kterých budete, jako čtenáři Hraničáře, pravidelně informováni. Vítaným hostem se stal zastupující předseda KR KČP Hradec Králové RSDr. Jaroslav Nehyba. Pohovořil o stávající situaci v oblasti členské základny v Královéhradeckém kraji, seznámil nás s úkoly většího významu v naší oblasti a požádal nás o spolupráci. Bylo pro nás příjemné jeho konstatování, že naše úpická sekce patří mezi nejen nejpočetnější, ale také nejaktivnější organizaci. Prodiskutovali jsme problém se stavem členské základny v kraji a museli jsme konstatovat, že početní stav má stále klesající tendenci. Zároveň jsme se shodli, že takový úbytek nebo stagnaci prokazují i jiné organizace, jak politické tak společenské. Standardně nejlépe jsou na tom Hasičské sbory napříč  republikou. Bohužel takové možnosti jako má tato velice důležitá složka IZS, my nemáme. Tím mám na mysli získávání nových členů už od nejnižších ročníků ZŠ, dokonce i škol mateřských. Speciálně u nás je ten problém v přirozeném odchodu našich členů tam, odkud není návratu.  Zazněl zde názor, že získávat členy bychom měli z příznivců přátel pohraničí, ale i z občanů, kteří projeví zájem se stát našimi členy  a nezaměřovat se jenom na bývalé příslušníky Pohraniční stráže a vojsk MV ČSSR. Musíme však najít způsob, jak lidi oslovit, aby přestali věřit lživé propagandě chrlící polopravdy a hlavně lži, při každé příležitosti, o KČP.  Jako příklad absolutní neznalosti zde bylo poukázáno na pořad na stanici Prima, kde moderátorka vytkla V. Filipovi jeho náklonnost ke klubu českých pohraničníků. Když se jí V. Filip zeptal co je to za složku a on že se občas zúčastí akce Klubu českého pohraničí, tak nemohla najít žádný argument a od této otázky utekla.   Hlavním ohlášeným bodem našeho předvánočního setkání byla informace našeho předsedy Mirka Steidlera z jeho účasti na setkání  bývalých příslušníků Německé lidové armády, kterého se zúčastnila řada generálů a admirálů až po nižší armádní  hodnosti tehdejší NDR. Protože Mirek celou tuto akci natáčel na video a společně s Pavlem Milerem vytvořili pěkný dokument, tak jsme hodinku tuto událost se zájmem sledovali. Poslechli jsme si sestřihy z vystoupení delegátů, včetně vystoupení předsedy NR KČP Rudolfa Peltana. Dojem na nás udělalo vystoupení ruských umělců žijících v Německu, s jejich národními písněmi. Po shlédnutí tohoto dokumentu jsme si navzájem připili a popřáli si klidné vánoce a vše nejlepší v roce 2018.

Za KČP sekce OČssh Úpice: Jaroslav Vrba
foto: Hana Steidlerová
Petr Hojnic

Fotogalerie: Zakončení činnosti KČP v roce 2017.