ZAJIŠTĚNÍ OSOB A VĚCÍ

20.06.2012 14:01

Výkon služby při OSH je zpravidla spojen se zajišťováním pachatelů a jiných podezřelých osob, případně i zajištěním věcí, majících vztah ke spáchaní trestné činnosti. Vzhledem k tomu, že téměř ve všech těchto případech jde vždy o vážný zásah do osobních svobod občanů nebo jejich majetku, lze všechna zajišťovací opatření uplatňovat a provádět výlučně v souladu s požadavkem dodržování socialistické zákonnosti, a proto i v souladu s ustanovením trestního řádu.

Pohraničníci při výkonu služby přicházejí do styku zpravidla jen s případy zadržení osob,osobní prohlídkou, výjimečně i domovní prohlídkou.