… začali jsme společně nový rok

08.03.2013 08:08

Dne 26.února letošního roku se v prostorách klubu „Pohádka „ konalo první zasedání městské organizace KČP Varnsdorf. Významné a potěšující bylo že na naší půdě se konalo první výjezdní zasedání aktivu okresní rady KČP Děčín. Naše městská organizace s 45 členy a s 36 kusy odběru časopisu „ Hraničář „ je největší a nejpočetnější organizací v Děčínském okrese.

Na zasedání se sešli zástupci všech městských rad okresu a my jsme s potěšením přivítali zástupce z organizace Děčín, Benešov nad Ploučnicí, Rumburk, Šluknov, Krásná Lípa, v čele s př. Hromkem, bývalým předsedou varnsdorfské organizace a dnešním předsedou okresní rady Děčín. Ve statistice z tohoto zasedání je zaznamenaná účast 16 členů a 9 hostů. S radostí a potěšením jsme na zasedání rovněž přivítali významné hosty z organizací spolupracující s našim kolektivem KČP, předsedu městské organizace KSČM Varnsdorf př.ing.Reibera, předsedu okresní rady Českého svazu bojovníků za svobodu JUDr.Majzlíka, člena okresního výboru obce Legionářské př.Trávnického, předsedkyni Levicového klubu žen př.Šlechtovou a řadě neposlední i předsedkyni městské organizace Českého červeného kříže př.Šípovou. Účast tolika vážených hostí je pro naší městskou organizaci ctí a velmi si jejich přítomnosti vážíme.

Po uvítání předsedou př. Sentnerem se ujal řízení výjezdního zasedání organizací KČP Děčínska její předseda př.Hromek, který významným způsobem zhodnotil dosavadní historii a dosažené aktivity členů okresní rady Děčín a všech jednotlivých městských rad. V politickém úvodu vyzdvihl přínos února 1948 pro vývoj československé republiky a zdůraznil , že nebezpečí německé expanzivní ideologie a revanšistické skryté aktivity bavorského a sudeťáckého uskupení Německa jsou stálou hrozbou pro náš stát a hlavně pro české pohraničí. Proto : „Lidé bděte ! “ platí stále. Zaznělo rovněž odsouzení podlézavého vystoupení předsedy současné pravicové vlády v Bavorském parlamentu, bez mandátu lidu, vlasteneckých občanů a bojovníků za svobodné Československo. Odsouzení bylo odměněno potleskem všech přítomných. V krátkosti bylo rovněž připomenuto významné 70.výročí ukončení Stalingradské bitvy, jako významného mezníku obratu ve II.světové válce a při osvobozování Evropy.

V další části předseda okresní rady seznámil přítomné s cíly a záměry okresní rady KČP pro nejbližší období a seznámil s hlavními programovými cíly ve spolupráci okresní rady a organizací v okrese, a i s prohloubením společné vzájemnosti. Na konci hodnocení bylo konstatováno, že okresní rada má zájem na konání obdobné akce i v dalších městech okresu Děčín.

V bohaté diskusi vystoupili i zástupci vyšších orgánů KČP, krajské a národní rady, rovněž významné a obsáhlé bylo vystoupení předsedy městské rady Rumburk a Benešov nad Ploučnicí.

Následná diskuse byla bohatá,  kvalitním a fundovaným vystoupením např. člena organizace KČP Varnsdorf př.Lászla, člena obce Legionářské př,Trávnického a dalšími, kteří se zabývali cíly a orientací boje KČP v dalším období. Z těchto diskusí vyplynulo, že je třeba hledat nové formy a aktuality revolučního charakteru v boji českého pohraničí na odpor proti pravicovým aktivním skupinám, a to také s pomocí idejí a aktivit KSČM.

V průběhu celého jednání bylo podáváno občerstvení zajištěné našimi členkami, domácí jednohubky a linecké koláčky spolu s přírodním moštem byly neskutečně chutné. Byla konstatována spokojenost a vysloveno poděkování od všech přítomných, kterým byl mimo jiné předán i pamětní lístek z naší akce.

Na závěr poděkoval řídící aktivu za disciplínu všem členům při jednání a poděkoval rovněž  městské radě Varnsdorf a jejím členům za vytvoření příjemného prostředí a pohoštění.

Všem přítomným ženám byl předán gratulační lístek k nastávajícímu svátku Mezinárodního dne žen, spolu s pozvánkou na akci dne 10.března, na jejichž spolupořádání se podílí i organizace KČP Varnsdorf.

S přáním dobrého zdraví a spokojenosti v dalším životě všem přítomným byla akce ukončena.

 

 

př.Hromek, předseda OR KČP

př.Sentner, předseda MR Varnsdorf