Z vystoupení místopředsedy NR KČP Ing. Milana Fořtíka na V. setkání ochránců státních hranic 2011 v Nymburku dne 25. 6.

25.06.2011 12:11

Vážení přátelé, soudruzi a soudružky. Dovolte mi, v krátkém vystoupení, zhodnotit práci Stálé komise pro práci s mládeží Klubu českého pohraničí. Zejména aktivit Středočeské krajské rady.

Na základě rakovnických výzev a prvopočátečních hledání cest k omlazení členské základny klubu, byla přijata Národní radou opatření k sjednocení metodiky pro práci s dětmi a mládeží. Za pochodu je budována síť aktivistů, kteří mají vztah k dětem a chtějí s nimi pracovat.

Páteřním programem byla vyhlášena soutěž pod názvem PSOHLAVCI. Jde o branně vlasteneckou soutěž, která vychází z nutnosti posílit národní uvědomění dětí, lásku k vlasti, úctu ke slovanským národům i předkům, rodičům, babičkám a dědům. Těm, kteří vlast po léta budovali. Navazuje na probíranou látku ve škole. Podtrhuje a rozšiřuje vědomosti z historie našich národů. Budete se divit - stává se vítaným systémovým doplňkem naučných programů povinných pro základní školy! Tedy v alternativní práci v oblasti dějepisu.

Zmiňuji se však pouze o formě. Náplň, náplň nechť pak je protipólem dnešních praktik výuky při překrucování dějin!

V současné době probíhají místní a okresní kola pilotního ročníku soutěže PSOHLAVCI ve Středočeském kraji. Zatím se uskutečnily v okresech Beroun (19. 3. – 26 dětí), Příbram (7. 5. - 19), Mladá Boleslav (1. 6. - 40) a Rakovník (2. 6. - 66). Letních aktivit využije OR Kladno, okresní kolo proběhne v rámci pionýrského tábora, v září se uskuteční kolo na Praze-východ a možná se přidají i ostatní okresy Středočeského kraje. V říjnu či listopadu uskutečníme krajské kolo v základní škole v městysi Mšec na Rakovnicku též ve Středočeském kraji. Zdejší ředitelka totiž sama uskutečnění takové akce navrhla s dovětkem, že musí být vyvážen tlak na práci dějepisářů – učitelů, kteří dějepis učí, aby dějiny vykládali v rámci novodobých lží.

Svou činností naplňujeme nejen cíle a konkrétní úkoly 8. sněmu KČP, ale prokazujeme životaschopnost a uskutečnitelnost práce s mládeží. Zájem o naši práci projevili funkcionáři ÚV KSČM, slíbili pomoc i vstřícnost.

Formy práce jsou pak uskutečňovány podle místních podmínek. Někde je kladen důraz na branně tělovýchovných disciplínách, někde více na besedách či vědomostních soutěží. Vhodné je také využití mobiliáře filmotéky KČP v rámci klubu filmového diváka. Mnoho škol má totiž multifunkční projekční zařízení, které je možno využít k promítnutí dnes trezorových filmů.

Jsem přesvědčen, že jednou z forem této práce je i zakládání oddílů Mladých ochránců státních hranic při sekcích OSH. Oblékněme děti do hraničářských uniforem. Vdechněme jim naše ideály zocelené při obraně vlasti, dnes tak aktuální. Vytrhněme je z nudy a hlavně z cesty spotřební - kapitalistické společnosti, která jim může nabídnout pouze drogy, násilí a kriminalitu.

Ing. Milan Fořtík - předseda OR Rakovník,
předseda Stálé komise NR KČP pro mládež