Z Vysočiny

04.01.2012 13:48

Členové KR KČP Vysočina při svém letos prvním jednání vyslechli zprávu o loňské činnosti NR KČP, podanou jejím místopředsedou M. Wasserbauerem, a základní koncepci práce KČP v roce 2012. Její uplatnění v podmínkách vysočinské KR bylo také základním tématem rozpravy všech přítomných.

V diskusi nechyběla rekapitulace akcí organizovaných v předešlém roce 2011. Jako nejvýznamnější a také nejúspěšnější byl právem označen pietní akt k poctě zavražděných funkcionářů někdejšího MNV v Babicích na Moravskobudějovicku. Shromáždění u pomníku na návsi, vedle kostela v Babicích, bylo tichou připomínkou červencového 60. výročí tragické události. Zákeřný čin, zavraždění předsedy MNV T. Kuchtíka a členů MNV J. Roupce a B. Netoličky, zosnovali a uskutečnili příslušníci místní rozvětvené záškodnické skupiny, vedené zahraničním agentem Malým. Pietní akt ukázal, že ani za šedesát roků uplynulých od bestiální vraždy, není tragická událost vymazána z myslí lidí. Dokladem může být na dvě stě přítomných, kteří na pozvání KR KČP Vysočina, přijeli i z míst hodně vzdálených. Mnozí z nich ocenili, že místní referendum po listopadu 1989 rozhodlo o zachování pomníku, který v původní podobě přečkal i popřevratovou mánii bořit vše co připomíná předlistopadový vývoj. Historii babické události přibližuje i nově vydaná publikace s výstižným názvem „Babice“, kterou s využitím všech dostupných podkladů a s cílem objasnit spáchání teroristického zločinu, připravil Stanislav Kábele. Přehlédnout nelze, že v Kraji Vysočina byla publikace rozprodána těsně po vydání a velice kladně ji přijali i obecní zastupitelé Babic.

Další v rozpravě krajské rady KČP příznivě hodnocená a již delší dobu trvající aktivita – obzvláště milá členům KČP v okrese Žďár nad Sázavou – jsou kontakty se školní mládeží. Konkrétně neformální besedy ke společně vybraným tématům z našich nejnovějších dějin, celospolečenské i regionální povahy. Nechybí návštěvy památných míst, např. rodného domu prezidenta ČSSR armádního generála Ludvíka Svobody v Hroznatíně. Podobné akce jsou připraveny i pro letošní rok.

Přijatý rámcový plán činnosti KR KČP Vysočina lze charakterizovat jako pokračování úspěšných aktivit z předešlých let. Jeho základním cílem je čelit zkreslování nejnovějších dějin a posilovat povědomí občanů, zvláště mladých, v duchu národní hrdosti a vlastenectví.

První letošní jednání KR KČP Vysočina vyvrcholilo schválením návrhu udělit Pavlu Kalabusovi za obětavou práci pro KČP Čestné uznání NR KČP. Stejné ocenění za aktivní činnost bylo doporučeno také Okresní radě KČP Žďár nad Sázavou.

Miloslav Koubský