Z jednání Okresní rady KČP Karlovy Vary.

03.02.2014 07:30

První zasedání OR KČP Karlovy Vary  v r. 2014 zahájil předseda př. Soukup dne 20.ledna.Po schválení programu předal slovo mpř., který provedl kontrolu úkolů – úkoly jsou členy OR plněny.Zabezpečování plánovaných akcí bude i nadále naší hlavní činností.V Ostrově jsme získali i nečleny KČP pro odběr časopisu HRANIČÁŘ.
Předseda OR předložil hodnocení OR za r.2013, které OR vzala na vědomí.Dále byl předložen a schválen Plán práce na r.2014.Místopředseda OR př. Novotný ve svém vystoupení zhodnotil spolupráci s Levicovým klubem žen, ČSŽ, Svazem bojovníků proti fašismu a ostatními vlasteneckými organizacemi.
Př. Novotná za LKŽ předala 1 000 Kč. + 100 Kč. jako příspěvek na naší činnostS tím, že se rozvíjí činnost i na venkově a tato činnost zůstává i nadále trvalým úkolem.
Př. Novotný uvedl, že Krajský sněm KČP se bude konat 7.6.2014 v Sokolově a náš podíl na jeho přípravě i zabezpečení bude upřesněn, což bylo vzato na vědomí. Předseda OR předložil ke schválení finanční uzávěrku za uplynulý rok 2013 s upozorněním, že začal platit nový Občanský zákoník, kdy musí být provedena uzávěrka každý rok a k tomu připojeny příslušné doklady s celkovým přehledem.Př. Kucián předá schválenou uzávěrku do 15.2.2014 na Krajskou radu.
V různém místopředseda OR oznámil, že máme pozvánku na akci od Německých přátel do Poseku s tím, že při případné účasti musíme mít člena, který umí německy.K jubileu př.Hrdličky OR pošle blahopřání
Předseda zajistí možnost zhotovení Pamětního listu pro účastníky Okresního sněmu.
Místopředseda  OR př. Novotný zašle blahopřání př. Jaroslavu Honzákovi k jeho78.výročí narození.
Poté předseda  OR.jednání ukončil.

Svitáček Ladislav
Ostrov nad Ohří