Z jarního zasedání

01.10.2013 06:21

Na jarním zasedání  byl za předsedu OR KČP Sokolov jedno hlasně zvolen veterán kpt.v.v. PhDr.Pavel A.Sedláček,

 


Vážení přátelé,soudruzi a bratři!.

Je před námi nelehký úkol a to postavit na nohy sokolovs kou skupinu. Co postavit na nohy,není na jaké,neb všichni aktiv ní členové vymřeli po meči i po přeslici.Tedy musíme společnými silami doslova vydupat ze země zcela novou organizaci ze starých a zasloužilých členů, bývalých jednotek  PS a OSH. Také oslovit značně prořídlé řady příznivců vlastenectví a hledačů pravdy.

Je mi dobře známo,že v dnešní době pasivity a lidského nezá jmu,kdy jsou si lidé zcela lhostejní,neb je zajímají jen vlastní pot řeby a hmotné požitky,je velmi těžké někoho cíleně oslovit,někoho přimět aby udělal byť i jen drobnost pro společnou věc a to zcela zdarma. Ale i přes tuto nelehkou dobu, která nám vskutku není moc nakloněna,se budu snažit co nejlépe uspět při propagaci naší věci,našeho společného cíle a zájmu.

          Nejde nám jen o to, sem tam se někde a někdy sejít a poklá bosit, zavzpomínat na dávno minulé časy,ale usilovně hájit svá nezadatelná práva, své vlastenecké cítění v dennodenním styku s občany, svými sousedy a kamarády. Se ctí vyjadřovat pravdivý náhled na náš klub,na naši činnost a svou poctivou prací jít příkladem všem pochybovačům a hanitelům naší  nejčestnější služby vlasti.