VZPOMÍNKY ZŮSTÁVAJÍ !

04.09.2016 18:25

Městečko Ostrov u K. Varů leží v malebném údolí v předhůří Krušných hor.Několik km od něj jsou světově známé lázně Jáchymov a téměř u státních hranic neméně známá obec Boží Dar.Nedaleko odtud u hranic okresu leží obec České Hamry.Zde před r.1939 byla umístěna pohraniční rota a pohraničníci zde střežili Státní hranici před nepovolanými osobami.

V minulém režimu byl na základě mezinárodní situace dne 11.7.1951 vydán Zákon o ochraně Státních hranic. Dle tohoto zákona bylo vytvořeno hraniční pásmo, kam směl občan vstoupit jen s příslušným povolením. Byla to vynucená ochrana státu, kdy státní moc reagovala na situaci, kdy kriminální živly, dobrodruzi a agenti překračovali státní hranici s cílem způsobit škodu, vyvolat paniku, strach a rozvrat. Vybudováním ženijního zabezpečení se útoky na Státní hranici podstatně snížily z tisíce na desítky na-rušitelů až k téměř nule. V té době byla voj. Základní služba povinná. Po absolvování prezenční voj. služby byli občané povoláváni na 28. denní cvičení. Jedním z nich byl i vojín Soukup, který byl zařazen na pohraniční rotu Č. Hamry. Dne 21.10.1963. byl vyslán ke střežení prostoru viaduktu nedaleko uvedené obce. Cvičení mu končilo za 5 dní. Doma jej čekala mladá manželka s dítě-tem, kteří se jej již nedočkali.

Při střežení viaduktu se tam objevil neznámý muž. Pohraničník Soukup požádal neznámého, aby předložil doklady a příslušné povolení. Ten však vytáhl zbraň a voj. Soukupa zastřelil. Poté utekl do lesa, kde se skrýval. Při pátrání po něm postřelil další dva vojáky, z toho jednoho těžce zranil. K této tragické události a obdobných KČP, který je největší mírovou, pokrokovou, vlasteneckou organizací v naší zemi, pořádá vzpomínkové akce každým rokem. Letos to bylo 20. srpna. Jmenovaný a mnoho dalších, položili své životy při ochraně naší vlasti, při ochraně státní hranice a proto jim vzdáváme každým rokem zaslouženou poctu.

Obdobná událost se stala v lednu 1981 u obce Sv. Kříž poblíž Chebu. Zde narušitel zákeřně zastřelil vojína Josefa Ludase. Organizace KČP v Chebu každoročně organizuje pietní vzpomínku.

Letos se konala za přítomnosti jeho příbuzných bratra, strýce i starosty obce z Východního Slovenska. Bylo jim předáno vysoké

Ocenění voj. Ludase Národní radou KČP, čehož si velmi vážili.

Starosta obce uvedl, že hrdinu svob. Ludase (byl povýšen) zapsali do Kroniky obce a pojmenovali po něm jednu ulici. Takový je přístup funkcionářů uvedené obce.

Srovnejte tento přístup tamních funkcionářů obce s přístupem politiků a funkcionářů v Chebu, kde jsou omlouváni a dáváni za vzor vrazi, kteří jsou na památníku u obce Sv. Kříž a vydáváni za oběti minulého režimu a hrdinové chránící občany a vlast, plnící zákony a vojenskou přísahu odsuzováni a hanobeni. Odmítli je rovněž uveřejnit na uvedený Památník.

Tak se v našem státě chová nová politická moc po r. 1989.

Vyzvedává jako hrdiny i vrahy jako je vojenský zběh SUDARSEN, který zastřelil voj. Soukupa i vraha svob. LUDASE, protože bojovali proti komunistickému režimu. Co si o tom má myslet náš občan, když je obelháván. Vrah je oslavován a vlastenec odsuzován. Tak je tomu v řadě jiných případů. Bude někdy spravedlnosti učiněno zadost? Svoje životy ztratili při obraně své vlasti a ne v cizině za cizí zájmy. Pravda totiž nezmizí, dokud existují lidé, kteří tuto pravdu znají, obhajují a zveřejňují. Pravda o minulosti má vliv na přítomnost a ovlivňuje naši budoucnost.

Na pokyn předsedy KČP Chomutov př. Čermáka zazněla hymna KČP Husitský chorál. Přivítal přítomné, zejména předsedu NR KČP př. M. Richtera, poslance Šenfelda, předsedu KV KSČM, předsedy jednotlivých KR KČP, delegaci z NSR, členy místní org. KSČM Chomutov, delegaci z NSR a řada dalších.

Jednotlivé delegace položily květiny u Památníku, kde bylo vztyčeno 10 praporů KČP.

V hlavním vystoupení předs.NR KČP předseda př. Richter připomněl, že po r. 1948 se nový pokrokový režim postupně vytvářel a byl nucen vzhledem k velkému náporu na státní hranici přijmout Zákon o ochraně na svou ochranu. Když se rodí něco nového, tak se rodí v bolesti a musí se umět bránit, jinak zahyne.

Uvedl, že termín Železná opona byl vyhlášen na Západě již r. 1947, kdy ženijní zabezpečení hranic bylo u nás budováno až o 4. roky později, což je nynějšími mocnými odsuzováno. Když máte špatného souseda, tak musíte udělat něco na svou ochranu.

K ovlivňování občanů současná moc využívá lživou propagandu, hlásající polopravdy, zkreslují a vytrhávají jednotlivé skutečnosti ze souvislostí bez argumentů. Představitelé státní moci se slovy hlásí k odkazu prezidenta Masaryka, Beneše a v praxi dělají opak.

Republiku rozdělili, hospodářství je ze 70% v cizích rukou. Minulostí je soběstačnost a naše kvalitní komodity nahrazeny dovozem nekvalitního zboží.

Se souhlasem př. vlády se prohlubuje spolupráce se sudeťáky.

Členové vlády se účastní jejich sjezdů. Brněnští radní se přátelí s představiteli Landsmanšavtu a nyní zřejmě koncem srpna proběhla akce v Plzni. Je to nová kolaborace a občany, kteří se našeho občanství zřekli, tím zradili svoji vlast, podíleli se na genocidě našeho národa. Haní našeho prezidenta Beneše a usilují o zrušení jeho dekretů. Je to výsměch všem vlastencům, bojovníkům za svobodu, pokrokovým občanům.

Proč usilují o zrušení Benešových dekretů? Protože v tom případě by platily všechny nacistické zákony, včetně Mnichovského diktátu. Všichni vlastenci bojující proti fašistům by vlastně byli po právu odsouzeni a označení za zločince a gangstery. Při hodnocení mezinárodní situace odsoudil agresivní politiku západu, zejména USA a NATO.

Poukázal na zhoršování situace ve světě ,zvyšování napětí a možnost vzniku války se všemi důsledky .Naši představitelé, místo aby bránili naše zájmy, tak se podřizují  této agresivní politice NATO a USA. Různými přesuny vojsk, vojenských cvičení, kampaní proti Rusku, soustřeďování vojsk a zbraní u hranic s Ruskem se zhoršuje situace ve světě. Jen zdrženlivostí představitelů Ruska se dosud nerozhořel válečný požár. Proto je naším hlavním úkolem boj za mír.

Tím byla první část setkání ukončena a účastníci se přesunuli do hospody v obci, kde proběhla beseda. Pak následovala jen cesta domů.

 

 

Za KR KČP K.Vary její člen
Svitáček Ladislav
Ostrov nad Ohří.