Vzpomínkové shromáždění u památníku svob. Jaroslava Soukupa

28.08.2017 15:57

ČESKÉ HAMRY - Husitským chorálem byl zahájen v sobotu 19. srpna 2017 pietní akt u železničního viaduktu nedaleko státní hranice s Německem, kde stojí pomníček svobodníka Jaroslava Soukupa. V roce 1963 zde byl postřelen a následně zranění podlehl. Zemřel přesně týden po svých 24. narozeninách. Je to již 54 let, co byl při výkonu služby na státní hranici smrtelně zraněn narušitelem svobodník Pohraniční stráže Jaroslav Soukup. Dalším zraněným byl jeho druh Josef Musil, i ten později svým zraněním podlehl.

Na akci, kterou pořádala Okresní rada KČP Chomutov, pod záštitou OV KSČM Chomutov, se včetně občanů Chomutovska sjela stovka účastníků i z různých krajů a okresů republiky, jako byla početná delegace KČP Středočeského kraje, Ústeckého kraje, přátelé z Karlových Varů, Chebu, České Lípy a další. Významná byla i účast představitelů KČP, poslanců a senátora a dalších politických a společenských organizací. Přítomní přivítali místopředsedu NR KČP Zbyňka Cincibuse, poslance Josefa Šenfelda a Hanu Aulickou-Jírovcovou, senátora Václava Homolku a předsedy krajských rad KČP - Středočeské krajské rady Jiřího Pokorného, Ústecké krajské rady Zdeňka Maršíčka, rovněž jako zástupce OV KSČM Chomutov a další.

Jak bylo v úvodu řečeno, sešli se účastníci vzpomínkového shromáždění i proto, aby si s úctou připomněli jeden lidský fenomén, který byl inspirátorem a hybatelem nejskvělejších počinů a skutků mnoha předchozích generací českého národa a který se dnes mnozí, jeho rádoby kulturní vůdci, snaží uvrhnout v zapomnění jako cosi přežitého. Tím fenoménem je vlastenectví a v jeho duchu všeobětavá služba svému národu a jeho vlasti. Takovou službu plnila i Pohraniční stráž ministerstva vnitra Československé socialistické republiky. Sloužit při ochraně státních hranic své vlasti bylo největší ctí.

Položením kytic k památníku, spolu se vzdáním pocty praporečníků a vzpomínkou na tuto tragickou událost, která stála svobodníka Soukupa život, vyjádřili přítomní úctu, vděk a uznání nejen hrdinskému činu zavražděného pohraničníka, ale byl to i výraz poděkování všem, kteří se v minulosti zasloužili o ochranu našich hranic.

S hlavním projevem vystoupil místopředseda NR KČP Zbyněk Cincibus. Je pro mne velká čest, že mohu promluvit u pomníčku příslušníka Pohraniční stráže, který hrdinně položil život při ochraně státní hranice, řekl v úvodu svého vystoupení. Vzpomenul historické okolnosti, které vedly k vyhlášení zákona o ochraně státní hranice, připomněl náročný výcvik a službu mladých mužů na hranicích a odsoudil štvavou kampaň, která je vedena proti bývalým příslušníkům Pohraniční stráže. Zdůraznil vědomí důležitosti nezkreslené historické paměti lidí a na základní lidské hodnoty, kterými je pokojný život v míru, bez válek. Nikdy bychom neměli zapomínat na ty, kteří při ochraně státní hranice položili své mladé životy, dodal v závěru svého vystoupení, které výrazně přispělo k důstojnosti vzpomínkového shromáždění, místopředseda NR KČP Zbyněk Cincibus.

Za pocty praporečníků zazněla závěrem Československá státní hymna.

Po pietním aktu následovala v sále blízkého hotelu příjemná beseda všech účastníků, na které se svými vzpomínkami, zkušenostmi a náměty vystoupila řada účastníků, včetně senátora, poslanců a místopředsedy NR KČP. Toto každoroční vzpomínkové shromáždění u pomníčku svobodníka Jaroslava Soukupa se i letos vydařilo a všem jejím organizátorům, OR KČP a OV KSČM Chomutov, patří poděkování.

Za Okresní radu KČP Chomutov Václav Čermák, předseda

Fotogalerie: Vzpomínkové shromáždění u památníku svob. Jaroslava Soukupa