Vzpomínkové setkání KČP Varnsdorf u pomníku strm. Stan.Nechvátala

18.11.2014 07:50

U příležitosti 96. výročí vzniku samostatné ČSR v roce 1918 se dne 28.října 2014 sešli členové KČP Varnsdorf a další hosté u památníku strm. Stan. Nechvátala pod dominantou města Varnsdorf – Hrádkem. Váženým hostem tohoto setkání byl i předseda okresní rady KČP Děčín přítel Miroslav Hromek, a nečlenové , rodinní příslušníci členů KČP.

Při vzpomínkovém projevu bylo konstatováno předsedou naší organizace KČP přítelem Rudou Sentnerem, že klíčovou roli v boji o samostatnou Československou republiku tehdy zcela

sehrál český filosof Tomáš Garigue Masaryk, který po návratu do Prahy prohlásil :

“ Lide Československý ! Tvůj odvěký sen se stal skutkem ! Stát Československý vstoupil dnešního dne v řadu samostatných kulturních států světa !“ Těmito slovy začínalo provolání, kterým 28.října 1918 Národní výbor doprovodil svůj první zákon o zřízení samostatného Československého státu. Rozjásané davy zaplnily pražské ulice a v dobové euforii strhávaly znaky tehdejší Rakouské monarchie.

Použiji zásadu, kterou se řídil Masaryk tj. “ Pravda vítězí “!

Touto zásadou se však neřídí naši noví buditelé mafiánského kapitalismu. Těmto pánům vadil i název v kalendáři 28.říjen – Den osvobození a proto ho změnili k obrazu svému na Den státnosti. Tímto názvem dávají vládní činitelé najevo, že jedině oni mají pravdu a pohrdají demokracií. I proto neberou v úvahu připomínky občanů. Pravá demokracie je vláda lidu, která vzniká revolucí.Sebekrásnějšími sliby, kterými jsme masírováni zprava platí před každými volbami, platí jen do vyhlášení volebních výsledků. Následně se začnou tvořit koalice “ něco za něco “ Pravicové strany zapomínají na své sliby, které dali voličům před volbami a začalo zrazování občanů. Vítězí moc peněz, moc kapitalismu. Tak byla zrazena ČSR v roce 1938, kdy byla obětována hitlerovskému Německu. Němečtí nacisté prováděli likvidaci českého národa vraždami, vyháněním, upalováním apod. Dnešní potomci odsunutých Němců z ČSR sdružení v Sudetoněmeckém Landsmanschaftu se dnes chovají stejně, jako jejich předci v roce 1938. Jejich mluvčí B.Posselt se chová stejně jako se choval kdysi Henlein ( viz 20.bodů…) ,a naše vláda mu umožnila otevřít v Praze kancelář !! Jidáš zradil Ježíše za 33 stříbrných. Za kolik asi zradili čeští politici ?

U příležitosti dnešního výročí připomínáme Masarykovo heslo : “ Pravda vítězí ! “ proti všem lžím polistopadových vlád, které jsou očarování kouzlem peněz. Je dobře s námi, dokud si připomínáme nutnost boje a dokud stojí pomníky, které připomínají krvavé události minulých let. A naše vláda k tomu mlčí, nebrání se ! Cesta svébytnosti naší ČSR nebyla jednoduchá, stála mnoho krve našich vlastenců, což si připomeňme právě zde na zkrvavělé půdě, kde padli naši hraničáři. Jako dozvuky hrůzné 2.světové války, ještě po odsunu sudetských Němců  po “ Heim ins Reich “ zahynulo zákeřně na naší straně 128 ochránců hranic a z toto i 3 na varnsdorfském úseku hranic – ještě v roce 1947 zákeřně při výkonu služby padli střelou revanšistů – pašeráků:

  • první velitel – prap. Josef Munzar ( pomník na místním hřbitově )
  • štábní strážmistr – Stanislav Nechvátal ( pomník pod Hrádkem )
  • finanční konspicient – Bohuslav Koten ( obec Jiříkov )

 

   Pokloňme se těmto hrdinům slovy Jana Nohy :

“ Na tyto životy smrt nepadne svým stínem, kdo umřel pro světlo, ve světle žije dál ! “

 

   

Čest jejich památce !!

Oblastní rada KČP Varnsdorf

Fotogalerie: Vzpomínkové setkání KČP Varnsdorf u pomníku strm. Stan.Nechvátala